Tamamlandı

Adolesan Projeler

Araştırmanın Adı: Nüfus Aktiviteleri için Mali Kaynak Araştırması

Yıl: 2011,2013

Fon Veren Kuruluş: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Hollanda Disiplinlerarası Demografi Enstitüsü

Tamamlandı

Grundtvig Öğrenme Ortakliği: Anne Merkezlerinde yürütülen Anneden Anneye Öğrenim

Proje aktiviteleri sekiz ülke (Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, Polonya, Slovakya, Türkiye) iki yıl süresince devam etmiştir. Anneden anneye öğrenim ve eğitim metodolojisini öğrenmek- Kadından Kadına Öğrenim Uluslararası Akademisi-Akran öğrenimi sürecini izlemek, başka ülkelerdeki “Anne Merkezleri”nin kuruluş, işleyiş ve toplumsal fonksiyonlarını yerinde görerek benzer bir merkezin ülkemizde kurulabilirliği konusunda  çalışmalar yapılmıştır.

En iyi ve başarılı 4 Grundtvig projesinden biri olarak seçilen “Anne Merkezlerinde ürütülen Anneden Anneye Öğrenim Projesi” İsveç’te yapılan uluslararası Grundtvig toplantısına davet edilmiş ve diğer projeler arasında birincilik kazanmıştır.

Devam Ediyor

Küresel Program: Erkek Çocuk Tercihi ve kız çocuğunun değersizleştirlmesinin Önlenmesi

Uluslararası Çocuk Merkezi, UNFPA Merkez Ofisi, New York tarafından Mart 2018'de ‘Erkek çocuk seçimi ve kız çocuklarının değersizleştirmesini önlemek için Küresel Program” uygulamasını desteklemek için Bölgeler arası Mekanizma  olarak seçilmiştir. UÇM UNFPA Merkez Ofisi yanısıra iki Bölgesel Ofis; UNFPA Asya Pasifik Bölgesel Ofis ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi ile birlikte 6 ülkede program  yürütülmüştür. Küresel Programın amaçları: i) mevcut bilgi tabanını genişletmek; ii) konuyu ele alan politika ve programları uygulamak ve izlemek için ulusal ve bölgesel kapasiteyi güçlendirmek; ve iii) ulusal kapasiteyi ve güney-güney işbirliğini güçlendirmek için bölgeler arası bir mekanizma kurmakdır.

Program ülkeleri olan Azerbeycan, Gürcistan, Ermenistan, Nepal, Bangladeşh ve VietNam’da eğitimler, araştırmalar, savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.