Devam Ediyor

Adolesan Dönemi Bilgi ve Yaşam Tarzlarının Belirlenmesi Araştırması

UÇM’nin sekiz üniversite ile işbirliğinde 2007 yılında yaptığı üniversite birinci sınıf öğrencilerinin adolesan dönemi konusundaki bilgi ve yaşam tarzlarının belirlenmesi araştırmasının izlemi ve bilgi düzeyindeki değişimlerin izlenmesi amacıyla ikinci, yeni bir araştırma ileynı grup öğrencilerin, 4 yıl sonraki bilgi/yaşam tarzlarının incelendiği bu araştırmanın sonuçları yayınlanmıştır.

Araştırmaya katılmış olan üniversiteler: Dokuz Eylül Eniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

Devam Ediyor

UNFPA 2016-2020 Ülke Programı Değerlendirilmesi

UNFPA 6. Ülke Programları 2016-2020 (Azerbeycan, Gürcistan ve Türkiye) değerlendirilerek yeni ülke programlarına tavsiyeler verilmiştir. Gelecek 7. Ülke programlarına saptanan öncelik alanları ve sorunlar üzerinde durulması önerilmiştir.

Devam Ediyor

Ankara ilinde “Adolesan ve Gençlerin Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri’nden beklenti ve ihtiyaçlarının saptanması araştırması”

Ankara’daki gençlerin ve adolesanların sağlık konularında ihtiyaç ve beklentilerini saptamak için “Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkez’lerinden Gençlerin Beklentilerini saptamak için Niteliksel (Kalitatif) bir Araştırma (Ankara’da 3 Merkezde)”, Sağlık Bakanlığı Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri’nde (GDSHM) yürütülmüştür.