Devam Ediyor

UNFPA 2016-2020 Ülke Programı Değerlendirilmesi

UNFPA 6. Ülke Programları 2016-2020 (Azerbeycan, Gürcistan ve Türkiye) değerlendirilerek yeni ülke programlarına tavsiyeler verilmiştir. Gelecek 7. Ülke programlarına saptanan öncelik alanları ve sorunlar üzerinde durulması önerilmiştir.

Devam Ediyor

Ankara ilinde “Adolesan ve Gençlerin Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri’nden beklenti ve ihtiyaçlarının saptanması araştırması”

Ankara’daki gençlerin ve adolesanların sağlık konularında ihtiyaç ve beklentilerini saptamak için “Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkez’lerinden Gençlerin Beklentilerini saptamak için Niteliksel (Kalitatif) bir Araştırma (Ankara’da 3 Merkezde)”, Sağlık Bakanlığı Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri’nde (GDSHM) yürütülmüştür.