Devam Ediyor

Çocuk Sağlığı Programı

Sağlık, sadece hastalık ve sakatlıkların olmaması değil, fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Ulaşılabilir en yüksek sağlık standardı ise ırk, din, politik inanç, ekonomik ve sosyal farklılık gözetmeksizin tüm insanların en temel hakkıdır.

En yüksek sağlık standardına ulaşma hakkı en temel insan hakkıdır. İnsan hakları uygulamalarının, özellikle yaşam hakkının temelidir. Beslenme,barınma, çalışma, temel eğitim, ayırımcılık yapmama, eşitlik ve hastalıkladan korunma ve insan onuruna saygıya dayanır. Aynı zamanda, mahremiyet ve aile yaşamı hakkı, bilgiye ulaşılabilirlik ve derneklerin, meclislerin ve toplumsal hareketlerin bağımsızlıkğı ile ilişkilidir.