Ortaklarımız

1
Türkiye Büyük Millet Meclisi
2
Bakanlıklar
3
Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu
4
Yerel Yönetimler
5
Sivil Toplum Kuruluşları
6
Meslek Kuruluşları
7
Üniversiteler
8
Görsel ve Yazılı Basın
9
Birleşmiş Milletler Kuruluşları

   • Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

   • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

   • Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF)

   • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

   • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)