Devam Ediyor

Küresel Program: Erkek Çocuk Tercihi ve kız çocuğunun değersizleştirlmesinin Önlenmesi

Proje Künyesi

n Sağlık Programı   ÿ İnsan Hakları Programı

            Projenin Tam Adı

Global Programme to Prevent Son Preference and the Undervaluing of Girls

 

Küresel Program: Erkek Çocuk Tercihi ve kız çocuğunun değersizleştirlmesinin Önlenmesi

 

            Açıklama

Uluslararası Çocuk Merkezi, UNFPA Merkez Ofisi, New York tarafından Mart 2018'de ‘Erkek çocuk seçimi ve kız çocuklarının değersizleştirmesini önlemek için Küresel Program” uygulamasını desteklemek için Bölgeler arası Mekanizma  olarak seçilmiştir. UÇM UNFPA Merkez Ofisi yanısıra iki Bölgesel Ofis; UNFPA Asya Pasifik Bölgesel Ofis ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi ile birlikte 6 ülkede program  yürütülmüştür. Küresel Programın amaçları: i) mevcut bilgi tabanını genişletmek; ii) konuyu ele alan politika ve programları uygulamak ve izlemek için ulusal ve bölgesel kapasiteyi güçlendirmek; ve iii) ulusal kapasiteyi ve güney-güney işbirliğini güçlendirmek için bölgeler arası bir mekanizma kurmakdır.

Program ülkeleri olan Azerbeycan, Gürcistan, Ermenistan, Nepal, Bangladeşh ve VietNam’da eğitimler, araştırmalar, savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

            Fon Verici

UNFPA New York

 

            Proje Ortakları

UNFPA Asya Pasifik Bölgesel Ofis, UNFPA  Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi, UNFPA Ülke Ofisleri (Azerbeycan, Gürcistan, Ermenistan, Nepal, Bangladeş, VietNam)

            Yararlancılar

UNFPA Ülke Ofisleri ve yerel halk

 

            Toplam Bütçe

347,653.70-USD[DA1] 

 

            Başlangıç Tarihi

03.06.2018

 

            Bitiş Tarihi

31.10.2019

 

            Durumu

n Tamamlandı                     ÿ Devam Ediyor

 

Aktiviteler için lütfen tıklayınız

 

Yayınlar için lütfen tıklayınız

 

 


 [DA1]Bütçe web e konulmayabilir ancak formlar elimizde olursa her bir proje için tam bir künye dosyası oluşturmuş oluruz diye düşünüyorum