Devam Ediyor

Küresel Program: Erkek Çocuk Tercihi ve kız çocuğunun değersizleştirlmesinin Önlenmesi

Proje Künyesi

n Sağlık Programı   

            Projenin Tam Adı

Global Programme to Prevent Son Preference and the Undervaluing of Girls

Küresel Program: Erkek Çocuk Tercihi ve kız çocuğunun değersizleştirlmesinin Önlenmesi

            Açıklama

Uluslararası Çocuk Merkezi, UNFPA Merkez Ofisi, New York tarafından Mart 2018'de ‘Erkek çocuk seçimi ve kız çocuklarının değersizleştirmesini önlemek için Küresel Program” uygulamasını desteklemek için Bölgeler arası Mekanizma  olarak seçilmiştir. UÇM UNFPA Merkez Ofisi yanısıra iki Bölgesel Ofis; UNFPA Asya Pasifik Bölgesel Ofis ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi ile birlikte 6 ülkede program  yürütülmüştür. Küresel Programın amaçları: i) mevcut bilgi tabanını genişletmek; ii) konuyu ele alan politika ve programları uygulamak ve izlemek için ulusal ve bölgesel kapasiteyi güçlendirmek; ve iii) ulusal kapasiteyi ve güney-güney işbirliğini güçlendirmek için bölgeler arası bir mekanizma kurmakdır.

Program ülkeleri olan Azerbeycan, Gürcistan, Ermenistan, Nepal, Bangladeşh ve VietNam’da eğitimler, araştırmalar, savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

            Fon Verici

UNFPA New York

            Proje Ortakları

UNFPA Asya Pasifik Bölgesel Ofis, UNFPA  Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi, UNFPA Ülke Ofisleri (Azerbeycan, Gürcistan, Ermenistan, Nepal, Bangladeş, VietNam)

            Yararlancılar

UNFPA Ülke Ofisleri ve yerel halk

            Toplam Bütçe

347,653.70-USD

            Başlangıç Tarihi

03.06.2018

            Bitiş Tarihi

31.10.2019

            Durumu

n Tamamlandı