Devam Ediyor

Çocuk Hakları Projeleri

Proje Künyesi

Ÿ Sağlık Programı   Ö İnsan Hakları Programı

            Projenin Tam Adı

Çocukların Cinsel İstismarı ve Seks Turizmi Başta Olmak Üzere Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Azaltılması Projesi

 

            Açıklama

Uluslararası Çocuk Merkezi, ECPAT Hollanda ile bu küresel projenin hazırlanması aşamasında yer almıştır. Hollanda Hükümeti'nin Uluslararası Kalkınma Programı projeyi desteklemiştir. Türkiye'de proje, Çocuğa Karşı Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı ile ICC tarafından uygulanmıştır. Proje kapsamında “Çocuklara Yönelik Cinsel Amaçlı Turizm ile Mücadele: Sorular ve Yanıtlar Raporu” hazırlanmıştır.  

 

            Fon Verici

ECPAT Hollanda

 

            Proje Ortakları

 

 

            Yararlancılar

Sivil Toplum Kuruluşları

 

            Toplam Bütçe

 

 

            Başlangıç Tarihi

2014

 

            Bitiş Tarihi

2015

 

            Durumu

Ö Tamamlandı                      ÿ Devam Ediyor

 

Aktiviteler için lütfen tıklayınız

 

Yayınlar için lütfen tıklayınız

 

 

Proje Künyesi

ÿ Sağlık Programı   Ö İnsan Hakları Programı

            Projenin Tam Adı

Türkiye’de Cinsel İstismar ve Sömürü Mağduru Çocuklar İçin Çocuk Dostu Adalet Gözlemevi Projesi

 

            Açıklama

Roman, LGBTİ+ ve mülteci gibi toplumsal hayatın sınırlarında yaşayan ve daha fazla kırılgan olan çocukların cinsel istismar ve sömürüsüne ilişkin Türkiye’de var olan yasal düzenleme ve uygulamaların, uluslararası yasal standartlarla uyumlu olmamasından hareketle, mağdur çocukların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması ve yeniden mağdur olma risklerinin önlenmesi ve uluslararası standarda uygun adalete erişimlerinin sağlanması için bu alanda çalışan hak savunucuları ve politika yapıcıları için çocuk hakları ve çocuk ihmal ve istismarı alanındaki kaynakların ulaşılabilir olması amacıyla bu proje yürütülmüştür. Bu doğrultuda cinsel istismar ve sömürü mağduru çocukların yaşadıkları zorlukların ve hak ihlallerinin adalet sisteminde giderilmesi amacıyla Çocuk Gözlemevi Web Sitesi hazırlanmıştır. Çocuk Gözlemevi’nde çocuk hakları davaları, çocuk haklarına ilişkin makaleler ve tezler, uluslararası ve ulusal araştırmalar da dahil olmak üzere çocuk haklarına ilişkin birçok yayın yer almaktadır. 

 

            Fon Verici

Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği

 

            Proje Ortakları

 

 

            Yararlancılar

Hak savunucuları ve politika yapıcılar

 

            Toplam Bütçe

 

 

            Başlangıç Tarihi

2015

 

            Bitiş Tarihi

2016

 

            Durumu

Ö Tamamlandı                      ÿ Devam Ediyor

 

Aktiviteler için lütfen tıklayınız

 

Yayınlar için lütfen tıklayınız

 

 

Proje Künyesi

ÿ Sağlık Programı   Ö İnsan Hakları Programı

            Projenin Tam Adı

Çocukların Sesi Olmaları İçin Çocuk Hakları Ağlarının Güçlendirilmesi Projesi- Uluslararası, Ulusal ve Yerel Arasında Bağlantı Kurmak 

            Açıklama

2015 yılında başlayan Mevcut Çocuk Hakları Ağlarının Çocukların Sesi Olarak Harekete Geçmesi İçin Güçlendirilmesi– Uluslararası ile Ulusal ve Yerel Arasında Bağlantı Kurmak Projesi, kısa adıyla ‘’Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü’’ ile Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren 3 büyük çocuk hakları ağı, savunuculuk, izleme ve raporlama ve çocuk katılımı alanında faaliyetler yürütmüştür. Bu kapsamda, UNICEF, Avrupa Kayıp Çocuklar Federasyonu, Çocuk Hakları Uluslararası Ağı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER) ve Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZGEDER) desteğiyle ve katılımıyla Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) tarafından yürütülen çalışmalarda, yararlanıcı ağlar ve üyeleri; Çocuğa karşı Şiddetli Önlemek için Ortaklık Ağı (Ortaklık Ağı), Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı (ÇTCS) ile Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv) çocukların hayatında bir değişim yaratmak amacıyla ortaklık kurmuştur. Türkiye’de sivil topluma çocukların etkin katılımını desteklemek amacıyla tasarlanan Küçük Destek Programı, aslında Türkiye’deki çocuk hakları ağlarını güçlendirmeyi hedefleyen 3 yıllık bir programın parçası olarak ortaya çıkmıştır. Çocukların kendi hayatlarını etkileyen konularda alınan kararlara katılım hakkı ve bu süreçte sivil toplum örgütleri ile ortaklık kurmaları ve birlikte hareket etmelerine verilen önemden yola çıkılarak, 2017 yılında 49 kuruluş desteklendiği Küçük Destek Programı uygulanmıştır. Projenin genel amacı çocuk hakları ağlarının ağ yönetimi, yeni savunuculuk yöntemleri, çocuk katılımı ve çocuklara yönelik şiddeti izleme ve raporlama kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

            Fon Verici

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

            Proje Ortakları

UNICEF, Avrupa Kayıp Çocuklar Federasyonu, Çocuk Hakları Uluslararası Ağı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER) ve Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZGEDER) desteğiyle ve katılımıyla Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) tarafından yürütülen çalışmalarda, yararlanıcı ağlar ve üyeleri; Çocuğa karşı Şiddetli Önlemek için Ortaklık Ağı (Ortaklık Ağı), Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı (ÇTCS) ile Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv)

            Yararlancılar

Sivil Toplum Kuruluşları, çocuklar

            Toplam Bütçe

 

            Başlangıç Tarihi

2015

            Bitiş Tarihi

2017

            Durumu

Ö Tamamlandı                      ÿ Devam Ediyor

Aktiviteler için lütfen tıklayınız

Yayınlar için lütfen tıklayınız

 

Proje Künyesi

ÿ Sağlık Programı   Ö İnsan Hakları Programı

            Projenin Tam Adı

Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Korunması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi Projesi

            Açıklama

Avrupa Birliği’nin desteği ile 7 ülkede (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) sivil toplumun çocuğa karşı şiddetle mücadele kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Korunması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi Projesi hayata geçirilmiştir.

Bu genel amaç doğrultusunda, sivil toplum örgütlerinin çocuğa karşı şiddet vakalarının tespit edilmesinde, izlenmesinde, raporlanmasında ve şiddetle mücadele için yürütülen savunuculuk faaliyetlerinde daha aktif rol alması için çalışmalar yapılmıştır. 

            Fon Verici

UNICEF/Avrupa Birliği

            Proje Ortakları

UNICEF, Avrupa Engellilik Forumu

            Yararlancılar

Sivil Toplum Kuruluşları, Barolar, Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri

            Toplam Bütçe

 

 

            Başlangıç Tarihi

2016

 

            Bitiş Tarihi

2019

 

            Durumu

Ö Tamamlandı                      ÿ Devam Ediyor

 

Aktiviteler için lütfen tıklayınız

 

Yayınlar için lütfen tıklayınız

 

 

Proje Künyesi

ÿ Sağlık Programı   Ö İnsan Hakları Programı

            Projenin Tam Adı

Turizm ve Seyahat Sektöründe Çocukların Cinsel İstismarı ile Mücadele Projesi (Çocuk Dostu Turizm 1)

            Açıklama

Türkiye’de seyahat ve turizm sektörlerinde çocuk haklarının güçlendirilmesi, çocukların cinsel sömürüden korunmaları için Çocuk Dostu Turizm anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütülmüştür. Proje kapsamında, seyahat ve turizmde çocukların korunmaları amacıyla çalışmalar yürüten uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan ECPAT tarafından geliştirilen “Seyahat ve Turizm Sektöründe Çocukların Şiddet ve Sömürüden Korunmaları için Davranış Kuralları”nın Türkiye’deki turizm işletmeleri tarafından benimsenmesi için de çalışılmıştır.

 

            Fon Verici

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

 

            Proje Ortakları

 

            Yararlancılar

Turizm ve Seyahat Sektörü, Sivil Toplum Kuruluşları

 

            Toplam Bütçe

 

 

            Başlangıç Tarihi

2017

 

            Bitiş Tarihi

2019

 

            Durumu

Ö Tamamlandı                      ÿ Devam Ediyor

 

Aktiviteler için lütfen tıklayınız

 

Yayınlar için lütfen tıklayınız

 

 

Proje Künyesi

ÿ Sağlık Programı   Ö İnsan Hakları Programı

            Projenin Tam Adı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Çocuk Hakları Davaları Veri Tabanının Oluşturulması Projesi 

            Açıklama

Projenin en önemli hedefi Türkiye'de çocuk hakları adalet sisteminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarına uygun hale getirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda, sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) çocuk hakları davalarının yer aldığı bir veri tabanı ilk kez oluşturulmuştur.

            Fon Verici

Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği

            Proje Ortakları

 

 

            Yararlancılar

Barolar ve avukatlar

 

            Toplam Bütçe

 

 

            Başlangıç Tarihi

2017

 

            Bitiş Tarihi

2019

 

            Durumu

Ö Tamamlandı                      ÿ Devam Ediyor

 

Aktiviteler için lütfen tıklayınız

 

Yayınlar için lütfen tıklayınız

 

 

Proje Künyesi

ÿ Sağlık Programı   Ö İnsan Hakları Programı

            Projenin Tam Adı

Küçük Hibeler Aracılığıyla Çocukların Sivil Topluma Katılımının Desteklenmesi Projesi

            Açıklama

Bu projede çocukların ulusal ve yerel düzeyde aktif vatandaşlar olmaları için güçlendirilmesi, küçük hibeler aracılığı ile anlamlı çocuk katılımının gerçekleştirilmesi için çocukların ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda küçük hibeler aracılığı ile anlamlı çocuk katılımının gerçekleştirilmesi için Mikro-Fon Programı yürütülmüş Türkiye genelinde 86 sivil toplum kuruluşunun çocuk katılımını içeren çalışmaları desteklenmiştir. Projenin amaçları arasında;

  • Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın ve çocuk hakları alanında çalışan STÖ’lerin izleme/savunu ve raporlama kapasitelerinin artırılması,
  • Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum raporunun STK’ların katımlarıyla hazırlanması ve yayımlanması,
  • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye ile ilgili değerlendirme sürecinde savunuculuk ve izleme çalışmalarının yapılması,
  • STÖ’lerin katılımıyla 4 farklı konuda politika notu geliştirilmesi yer almaktadır. 

            Fon Verici

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

            Proje Ortakları

 

            Yararlancılar

Sivil Toplum Kuruluşları ve çocuklar

            Toplam Bütçe

 

 

            Başlangıç Tarihi

2018

 

            Bitiş Tarihi

2020

 

            Durumu

Ö Tamamlandı                      ÿ Devam Ediyor

 

Aktiviteler için lütfen tıklayınız

 

Yayınlar için lütfen tıklayınız

 

 

Proje Künyesi

ÿ Sağlık Programı   Ö İnsan Hakları Programı

            Projenin Tam Adı

İnsan Ticareti ile Erken Yaşta ve Zorla Evlilik Mağduru Göçmen Çocukların Korunması Projesi

            Açıklama

Proje, göçmen nüfus ile çalışan kurumların ve hizmet sağlayıcıların, insan ticaretine ilişkin göstergelerin anlaşılması, insan ticareti ile erken ve zorla evlilik (ÇEZE) ile ilişkili vakaların tespiti ve insan ticareti ve ÇEZE mağdurları veya bu iki konuda risk altında olan çocuklar ve ailelerinin yönlendirilmesinde, çocuk koruma sistemini etkin bir şekilde kullanmak için vaka yönetimi sürecinde kapasitelerini arttırma çalışmaları yapılmıştır.  Bu kapsamda göçmen nüfus ile çalışan kurum ve hizmet sağlayıcılara eğitimler verilmiştir. 

            Fon Verici

BM Göç Örgütü (IOM)

            Proje Ortakları

 

 

            Yararlancılar

Saha çalışanları

 

            Toplam Bütçe

 

 

            Başlangıç Tarihi

2019

 

            Bitiş Tarihi

2020

 

            Durumu

Ö Tamamlandı                      ÿ Devam Ediyor

 

Aktiviteler için lütfen tıklayınız

 

Yayınlar için lütfen tıklayınız

 

 

Proje Künyesi

ÿ Sağlık Programı   Ö İnsan Hakları Programı

            Projenin Tam Adı

Turizm Sektöründe Çocukların Korunması ve Çocuğa Karşı Her Türlü Şiddetin Önlenmesi için Etik Kurallar ve Çalışma İlkelerinin Oluşturulması Projesi (Çocuk Dostu Turizm Projesi 2)

            Açıklama

Çocuk Dostu Turizm girişiminin devamı niteliğinde olan proje en önemli hedefleri, Türkiye’de sektör paydaşları ile birlikte, çocuk haklarına bütüncül yaklaşan, sürdürülebilir bir anlayışın benimsenmesi ve seyahat ve turizm sektöründe çocuk haklarının tanınmasını, güçlenmesini ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesini sağlamaktır.

            Fon Verici

Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği

            Proje Ortakları

 

 

            Yararlancılar

Turizm Sektörü

 

            Toplam Bütçe

 

 

            Başlangıç Tarihi

2019

 

            Bitiş Tarihi

2021

 

            Durumu

ÿ Tamamlandı                     Ö Devam Ediyor

 

Aktiviteler için lütfen tıklayınız

 

Yayınlar için lütfen tıklayınız