DSÖ İşbirliği Merkezi

Uluslararası Çocuk Merkezi’nin  amacı, gençler de dahil olmak üzere, her yaştaki çocuğun hakları, ile yaşadığı aile ve toplum içindeki bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığının gelişmesine  destek olan çalışmalar yapmaktadır.

 

Merkez, 2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün İşbirliği Merkezi (WHO Collaborating Center) olarak, bu prestijli ortaklığı alan ilk STK olmuştur.

 

Aşılar çocuk sağlığını ve yaşam kalitesini en çok  etkileyen faktördür. Ucuz, etkili ve uygulanması kolay  bir  halk  sağlığı  müdahalesidir.  Bağışıklama  hizmetleri;  koruyucu  sağlık  hizmetleri  içinde lokomotif işlevi görebilecek hizmetlerdendir. Bu durum, özellikle risk yaklaşımı gereği öncelikli hizmet alması  gereken çocuk ve annelere aile planlaması, beslenme gibi diğer koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması olanağını verir.

 

Dünya  Sağlık  Örgütü  İşbirliği  Merkezi  olarak  amacımız,  bu  maliyet  etkili  yaklaşım  konusunda ülkemizde, Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Kafkaslar ve Balkan ülkelerine yönelik olarak  orta  düzey  bağışıklama  program  yöneticilerinin  program  yönetimi  konusunda  bilgi  ve becerilerini arttırmak, toplumda aşılama oranlarının yükselmesini sağlamaktır.

 

Uluslararası Çocuk Merkezi, ayrıca yeni geliştirilen aşılar konusunda hem sağlık profesyonellerini, hem de halkı bilgilendirmek üzere savunuculuk faaliyetlerini yürütmektedir.

 

DSÖ’nün Aşı Tanıtımı, Savunuculuğu ve Eğitimi konusunda İşbirliği Merkezi olarak gerçekleştirilen eğitim çalışmaları.

 

UÇM’nin Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Merkezi olarak amacı, bu maliyet etkili yaklaşım konusunda ülkemizde, Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Kafkaslar ve Balkan ülkelerine yönelik olarak orta düzey bağışıklama program yöneticilerinin program yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini arttırmak, toplumda aşılama oranlarının yükselmesini sağlamak üzere savunuculuk faaliyetlerini yürütmek ve yeni geliştirilen aşılar konusunda hem sağlık profesyonellerini, hem de halkı bilgilendirmektir. UÇM, DSÖ’nün Aşı Tanıtımı, Savunuculuğu ve Eğitimi konusunda İşbirliği Merkezi olarak, bu etkili yaklaşım konusunda Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Kafkaslar ve Balkan ülkelerine yönelik orta düzey bağışıklama program yöneticilerine beceriye dayalı program yönetimi eğitimi düzenlemektedir.

 

 

Ulusal Aşı Koordinatörleri için Orta Düzey Aşı Yöneticileri Eğitimi Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çocuk Merkezi bu çalıştayları yılda iki kez düzenlemektedir. Altı günlük eğitimde özellikle:

• Soğuk zincir, aşılar ve güvenli enjeksiyon malzemeleri için lojistik yönetimi

• Bağışıklamayı destekleyici iletişim ve sosyal mobilizasyon

• Atık yönetimi ve aşı güvenliğini izleme

 • Aşı ile önlenebilir hastalıkların sürveyansı

• Bağışıklama hizmetlerinde izleme destekleyici denetim ve değerlendirme

• Bağışıklama hizmet sunumunun her aşamasında performans ölçümü

• Yerel düzeyde mikro plan hazırlama konularında aşılama hizmetleri ile uğraşan her düzeydeki yöneticilerin planlama, izleme ve değerlendirme becerileri kazanması hedeflenmektedir.

Eğitimler Rusça ve İngilizce olarak yürütülmektedir.

 

 

Projenin Adı: ‘İmmunizasyon Programları Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Eğitimi için Kademeli (Cascade) Stratejinin Değerlendirilmesi için Analitik Literatür Taraması’

Yıl:  2012             

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: DSÖ Genel Merkezi

Özet: Eğitim Metodolojileri konulu Uzman Danışma Kurulu Toplantısı DSÖ aşı programları alanında sağlık çalışanlarının ve yöneticilerinin hizmet-içi eğitim kalitesini arttırmak için çalışmaktadır. Eğitim kalitesinin arttırılması sürecine katkıda bulunmak üzere ‘İmmunizasyon Programları Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Eğitimi için Kademeli (Cascade) Stratejinin Değerlendirilmesi için Analitik Literatür Taraması’ çalışması pediatri ve halk sağlığı uzmanı olan Prof. Zafer Öztek tarafından yürütülmüş ve rapor yazılmıştır. Bu bağlamda, DSÖ Genel Merkezi ve UÇM’nin işbirliğinde Eğitim Metodolojileri konulu bir Uzman Danışma Kurulu toplantısı organize edilmiştir. Bu toplantının gündemini özellikle kademeli eğitim ve eğitim kalitesinin gelecekte nasıl yükseltileceği oluşturmuştur. Bu toplantı 19-20 Kasım 2012 tarihlerinde UÇM’nde gerçekleştirilmiştir.İki gün süren toplantının açılışı DSÖ Ülke Temsilcisi Dr. Maria Cristina Profili tarafından yapılmıştır. Toplantıya uluslararası ve ulusal düzeyde tanınmış 20 uzman ve akademisyen katılmıştır.

 

Projenin Adı:      Eğitimde Yeni Stratejiler

Yıl:  2012             

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: DSÖ Genel Merkezi

Özet: Dünya Sağlık Örgütü sağlık hizmetleri çalışanları ve yöneticilerinin eğitim kalitesini arttırmak amacıyla “eğitimde yeni stratejiler” konulu bir çalışma yapmasını ve bir uluslararası eksper katılımı ile bir yönerge çıkarılmasını UÇM’den istedi. DSÖ aşı programları ile sağlık hizmetleri çalışanları ve yöneticilerinin hizmet-içi eğitim kalitesini arttırmak için çalışmaktadır. Bu bağlamda, DSÖ Genel Merkezi ve UÇM’nin işbirliğinde “Eğitim Metodolojileri” konulu Uzman Danışma Kurulu toplantısı organize edilmiştir. Bu toplantının gündemini özellikle kademeli eğitim ve eğitim kalitesinin gelecekte nasıl arttırılacağı konusu oluşturmuştur. Uzman Danışma Kurulu toplantısı 19-20 Kasım 2012 tarihlerinde UÇM’nde uluslararası ve ulusal düzeyde tanınmış 20 uzman ve akademisyenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda, Eğitim Master Protokolu ve Eğitici El Kitabı’nın UÇM tarafından hazırlanması için tavsiye kararı alınmıştır. Prof. Dr. Zafer Öztek, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Prof. Angela Kydd, University of West Scotland, danışmanlığında, UÇM tarafından özellikle gelişmekte olan ülkelerde “kademeli geliştirilmiş eğitim” (cascade plus training) stratejisi kullanılarak özellikle yeni aşıların eğitimini sağlamak üzere bir protokol ve eğitici el kitabı hazırlanmıştır.

 

UÇM’NİN KÜRESEL ve BÖLGESEL ETKİNLİKLERİ

Projenin Adı:      Azerbaycan’da Aşı Eğitimi

Yıl:  15 Kasım 2014          

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar: Azerbaycan Sağlık Bakanlığı

Özet: aşılama kliniklerinin rutin uygulamalarda karşılaştığı sorunlara ışık tutmak için bu bir günlük çalıştay organize edilmiştir. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) Bakü Ofisinin koordinasyonunda tarihinde gerçekleştirilen ve 32 çocuk hekiminin katıldığı bu çalıştayda ele alınan başlıca konular; hasta kabulü ve taraması, aşıların uygulanması, aşı yönetimi, dökümantasyon, bozuk aşı yönetimi ve raporlama, Bakü’de çalışan hekimler için kaynaklar olmuştur. Dr. Nasip Gulayev (Kıdemli Çocuk Hekimi, Sağlık Bakanlığı Danışmanı, Bakü Çocuk Hastanesi Başhekimi) aşıların zamanında yapılmasının önemine ve çocukların önlenebilir hastalıklara karşı korunması için kaçırılan fırsatların en aza indirgenmesine ve aşılama programlarının başarısında çocuk hekimlerinin rolüne vurgu yapmıştır. Bu çalıştay’da aşılama kliniklerinin rutin uygulamalardaki hasta kabulü ve taraması ile tavsiye edilen uygulama standartları arasındaki bilgi eksikliği konusunu Yard. Doç. Dr. Sevtap Güney (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya – Türkiye) katılımcılara anlatmıştır. Aşılama hakkında soruları veya kaygıları bulunan ebeveynler ile iletişim stratejisi konusu Prof. Selda Bülbül (Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hekimliği Bölümü, Kırıkkale-Turkey) tarafından ele alınmıştır. Aşının uygulanması, aşıların depolanması ve dağıtımı, çalışanların intibakının ve geliştirilmesinin önemi gibi genel aşılama uygulamalarına ilişkin hatalar Dr. Guljan Dönmez (İl Sağlık Müdürlüğü, Manisa-Turkey) ve Dr. Arzu Köseli (Kıdemli uzman, UÇM, Ankara -Turkiye) tarafından anlatılmıştır.

 

Projenin Adı:      Implement Cascade+ Approach for strengthening the in-service trainings of field level vaccinators on immunization AZE

As agreed with Azerbaijan Ministry of Health Public Health and Reforms Center (İSİM) in 2014, in order to implement Cascade+ Approach for strengthening the in-service trainings of field level vaccinators on immunization two missions were realized in 2015. In September 2015, Development and implementation of the "Cascade+" approach in the teaching process was developed and implemented and the supporting materials for teachers were finalised. The joint work with the working group gave an opportunity to finalize and improve the teaching process on immunization module. In collaboration with the working group didactic materials for all themes on Immunization module for trainers (Facilitator Guides) for thematic course and baza course were developed. The necessary additional materials to be developed were identified. Also through holding one day workshop for the working group the task distribution and preparations of ToT workshops were completed. Besides Facilitators Guides, a tool for supervision of trainings was also drafted. Between 18.10.2015-30.10.2015, two rounds of training for trainers for teachers of medical colleges on work with didactic material of the immunization module for basic and thematic courses of postgraduate training were conducted. The developed didactic materials on conduction of immunization module training as well as teach the trainers on the use of "Cascade+" teaching approach were presented. Through providing two five-days training, 50 teachers of medical colleges were trained as trainers. Additionally, 4 trainers were trained and coached as master trainers and awareness was created for 2 supervisors. At the end of mission, a Facilitator guideline for Thematic Course and the Facilitator Guide for Baza Course were finalized. The developed M&E tool was tested.

 

Projenin Adı: Tajikistan Sağlık Çalışanlarına Eğitici Video Materyallerinin Hazılanması

Yıl:  2019

Fon veren Kuruluş: Dünya Sağlık Örgütü

Özet: Proje kapsamında Tajikistan Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Ülke Ofisi işbirliğinde eğitici videolar için aşağıdaki senaryolar hazırlanmıştır. İngilizce hazırlanan senaryolar onaylandıktan sonra DSÖ Ülke Ofisi tarafından Rusça’ya tercüme edilmiştir.

1.            Aşıların hazırlanması ve uygulanması

2.            Shake - test

3.            Aşıların taşınması, soğuk zincir uygulamaları

4.            Fridge-Tag kullanılması

Senaryoların video ve fotoğraf çekimleri Dushanbe Devlet Hastanesinde gerçekleştilmiştir. Bu görsel materyallerde gerekli kısaltmalar, düzeltmeler yapıldıktan sonra, bilgilendirici yazılı mesajlar eklenerek hazırlanan eğitici video Tajikistan Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmiştir.

 

Programın Adı: ICD-11 Revizyonu: Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması 11. Revizyonu Hazırlık Çalışması

Yıl: 2011

Fon veren Kuruluş: DSÖ

Özet: ICD-Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması, sağlık ve sağlık hizmetlerini ölçmek için oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. ICD; ayrıca hastalıklar, yaralanmalar, sağlıkla ilgili durumları ve dış nedenleri sınıflandırmak ve raporlamak için kullanılan uluslararası bir standarttır. Bu standart, morbidite ve mortaliteyi izlemek için ortak bir dil sağlar. DSÖ tarafından 1990 yılından beri kullanılan ICD 10. revizyonundan sonra 11. revizyonunun hazırlık çalışmalarına başlanılmasının sebebi; yeni ortaya çıkan hastalıklar ve hastalıkların tanısında elde edilen gelişmeler ile yeni tıbbi bilgiler ışığında daha sağlam bir standart oluşturmaktır. Bu amaçla, DSÖ (Cenevre) ve UÇM işbirliğinde 28 Şubat -1 Mart 2011 tarihleri arasında, Amerikan Pediatri Akademisi temsilcileri ve ICD Program Direktörünün önderliğinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, araştırmacılar ve akademisyenlerin katılımı ile düzenlenen toplantıda, 11. revizyon süreci ve çocuk sağlığı üzerine yapılması gereken değişiklikler tartışılıp, çeşitli akademik kurumlar arasında iş bölümü yapılmıştır. (http://www.who.int/classifications/icd/revision/en/ index.html)

 

Programın Adı: Sağlığın Sosyal Belirleyicileri-Avrupa Bölgesinde Sağlıkta Eşitsizlikler (Social Determinants of Health- European Health Divide) Raporu

Yıl: 2011

Özet: Michael Marmot başkanlığında çalışan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Çalışma Grubunun devamlı komisyon üyesidir. 2012 Eylül’de yayınlanacak raporu ve çalışmalara teknik düzeyde katkıda bulunmaktadır. (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_ file/0003/124464/E94370.pdf)

 

Programın Adı: Orta Düzey Yöneticiler için Bağışıklama Eğitimi Çalıştayı Hazırlık Toplantısı

Yıl: 2009

Fon veren Kuruluş: Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi

Özet: Orta Düzey Yöneticiler için Aşı Eğitici Eğitimi Hazırlık Toplantısı, Kızılcahamam, ANKARA’da gerçekleştirilmiştir.

Orta Düzey Yöneticilerin Aşı Eğitimi için Eğitici Eğitimi amacıyla 5 gün süreli bir program 15 modül eğitimcisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Program sırasında, yetişkin öğrenimi ilkeleri konusunda modül eğitimcileri arasında birliktelik sağlanmış ve modüller ile sunum materyali denenerek gözden geçirilmiş ve  ülkelerinde aşılama programlarında yönetici olarak çalışan profesyonellere yönelik olarak hazırlanan eğitim modüllerine son şekli verilmiştir.

Programın Adı: Yetişkin Eğitimi ve Eğitici Eğitimi

Yıl: 2009

Özet: Yetişkin eğitimine özgü bilgi ve becerileri güncellemek, eğitim faaliyetlerinde görev alan UÇM çalışanları arasında standardizasyonu sağlamak amacıyla “Yetişkin Eğitimi ve Eğitici Eğitimi” düzenlenmiştir.

Yetişkin Eğitimi ve Eğitici Eğitimi Kursu, Ankara Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü (AÇSAP) ile işbirliğinde gerçekleştirilen kurs sonunda, programa katılan UÇM çalışanları ve proje elemanları Sağlık Bakanlığı tarafından “eğitici” olarak sertifikalandırılmıştır. Bilgi aktarımı sırasında interaktif yöntemlerden sunum, soru-yanıt, beyin fırtınası, oyunlaştırma, olgu çalışması ve grup çalışması gibi birçok eğitim yöntemi kullanılmıştır. İnteraktif eğitim yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin adımlar oturum planlarında yer almıştır. İnteraktif eğitimin diğer bir özelliği olan ısınma egzersizlerinin kullanılarak olumlu eğitim atmosferinin kurulup, sürdürülmesi eğitim sırasında tartışılan konular olmuştur.

 

Programın Adı: Yöneticiler için Aşı Eğitimleri Yönlendirici Becerileri Kursu Yöneticiler için Aşı Eğitimleri Yönlendirici Becerileri Kursu

Yıl: 17-21 Aralık 2012

İşbirliği Yapılan Kuruluş: DSÖ Avrupa Ofisi Aşı Güvenliği için Küresel Öğrenme Fırsatları (WHO/Global Learning Opportunities for Vaccine Quality) Bölümü

Özet: Ulusal Aşı Koordinatörleri için Orta Düzey Aşı Yöneticileri Eğitiminde görev alan 15 kişilik eğitici/yönlendirici grubunun bilgi ve becerilerini tazelemek üzere tarihlerinde Bolu-Abant’ta yapılmıştır. Katılımcılar kurs süresince yetişkin eğitimi sırasında kullanılacak teknikler ve yöntemler konusunda hem bilgi ve becerilerini tazeleme hem de Ulusal Aşı Koordinatörleri için Orta Düzey Aşı Yöneticileri Eğitimi Çalıştaylarının daha etkili yürütülmesi için tartışma olanağı bulmuşlardır. Ayrıca eğitim modülleri ve öğrenme materyali de gözden geçirilmiştir.