Etkinlik Raporları

Uluslararası Çocuk Merkezi-UÇM, 2015-2016 Yıllık Raporu (İngilizce)

Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) 2015-2016 yıllarını yine çocuk sağlığının korunması, çocuk haklarının yayılması, kadınların, gençlerin ve üreme sağlığı ve hakları konularında çalışarak geçirmiştir.(Raporun Türkçesi hazırlanmaktadır.)

Dokümanlar