Tamamlandı

Adolesan Projeler

Araştırmanın Adı: Nüfus Aktiviteleri için Mali Kaynak Araştırması

Yıl: 2011,2013

Fon Veren Kuruluş: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Hollanda Disiplinlerarası Demografi Enstitüsü

 

Özet:  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Hollanda Disiplinlerarası Demografi Enstitüsü (NIDI) işbirliğiyle, nüfusla ilgili faaliyetler için mali kaynak akışını izlemektedir. Bu araştırma ile aile planlaması, üreme sağlığı/anne sağlığı, nüfus ve kalkınma politikalarının analizi yapılmıştır. Kaynak Akışı Projesi’nin amacı, 1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda (ICPD) kabul edilmiş olan Eylem Programı’nın uygulanmasındaki gelişmeleri

izlemektir.  Toplanan bilgiler, ilgili Eylem Programı’nın uygulanmasını desteklemek amacıyla savunuculuk ve kaynak yaratma çalışmaları için kullanılacaktır.

 

Araştırmanın Adı: Türkiye’de Aile Planlaması Hizmetleri Hakkında Politika

Yıl: 2013

Fon Veren Kuruluş: İsviçre Tropik ve Halk Sağlığı Enstitüsü ve UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi

 

Özet: UÇM İsviçre Tropik ve Halk Sağlığı Enstitüsü ve UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi için son 10 yılda Türkiye’de Aile Planlaması ulusal ve bölgesel trendleri hakkında veri toplayıp analiz etmiştir. Bu araştırmanın amacı Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi için Aile Planlaması Politika Dökümanı oluşturulmasında UNFPA’ye destek olmaktır. Bu Politika Dökümanı, bölgede değişen demografik, sosyal ve çevresel politikaların Aile Planlamasındaki rolünü daha iyi kavrayabilmek için savunuculuk çalışmalarında  kullanılacaktır.Bu çalışmada UÇM Aile Planlaması hakkında son 10 yılda çıkan ulusal kanun, yönetmelik ve stratejileri, demografik projeksiyonlar, üreme sağlığı ve aile planlaması hakkında yapılan maliyet-yarar araştırma ve raporlarını, Aile Planlaması Değerlendirme Raporları, özellikle savunmasız grupların Aile Planlaması kullanımına yönelik kalitatif araştırmaları incelenmiştir.

 

Programın Adı: UNFPA 2016-2020 Ülke Programı Değerlendirilmesi

Yıl: 2019

Fon veren Kuruluş: UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofis

Özet:

UNFPA 6. Ülke Programları (Azerbeycan, Gürcistan ve Türkiye) değerlendirilerek yeni ülke programlarına tavsiyeler verilmiştir.