D - Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılması

GRUNDTVIG Öğrenme Ortaklığı: Anne Merkezlerini Güvenli Yaşam Alanları Haline Getirmek, (Ağustos’2013 – Temmuz’2015)

“Anne Merkezlerini Güvenli Yaşam Alanları Haline Getirmek” isimli Projemiz Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir. Proje aktiviteleri beş ülke anne merkezlerinin ortaklığında, 2013 yılı ağustos ayı itibari ile başlamıştır ve iki yıl süresince devam edecektir. Proje kapsamında yapılan tartışmalar; proje ortağı ülkelerde anne merkezlerinin nasıl işlediğini, bu merkezlerde en önemli konulardan biri olan güvenlik konusu çerçevesinde ele almaktadır. Ülkeler,  güvenlik  ile ilişkili alt bir tema belirleyerek; diğer ortak ülkelerin de tartışacağı sorular formüle etmektedirler. Tartışmaların sonucunda ortaya çıkan veriler, ev sahibi ülke tarafından konu raporunda sunulmaktadır.

Proje ortaklık anlaşması uyarınca, Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği (UÇM) ilk faaliyet yılı (1 Ağustos 2013-30 Haziran 2014) içerisinde, Avusturya, Polonya, Almanya ve Slovakya’da düzenlenen 4 toplantıya katılmıştır.

UÇM, 28-30 Ocak 2014 tarihinde “Kriz Durumlarında Güvenlik ve Değişen Hayat Şartları” başlıklı bir toplantıya ev sahipliğini yapmıştır. Toplantıya beş ülkeden  katılım sağlanmıştır. İlk faaliyet yılı, 30 Mayıs-3 Haziran 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Münih şehrinde yapılan bir toplantı ile son bulmuş, bu toplantıya UÇM’den katılım sağlanamamıştır.

Derneğimiz her toplantı için yapılan tüm tartışmaları Gazintep’te bulunan anne merkezlerinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlemiştir. Yerel düzeyde yapılan ilk tartışma grubu UÇM çalışanlardan Defne Ağaoğlu tarafından diğerleri ise, Anne Merkezi Koordinatörleri tarafından yönlendirilmiştir. Her bir tartışma konusu için Gaziantep Anne Merkezleri’ne bir anket formu gönderilmiştir. Anket formları tamamlandığında, cevaplar UÇM tarafından teslim alınmış ve hareketlilik toplantılarında sunulmak üzere detaylı ve kapsamlı raporlar hazırlanmıştır.

Tüm tartışma raporları hem ingilizce hem türkçe hazırlanmış ve hareketlik toplantılarında katılımcılara ingilizce olarak sunulmuştur. Her bir toplantı öncesi, ev sahibi ülke tarafından bir bülten hazırlanarak katılımcı ülkelerde tartışılmak üzere gönderilmiştir.  Hazırlanan bültenlerde çalışılacak olan konu ile ilgili özet bilgi, tartışmaları kolaylaştıracak sorular,  organizasyon ve lojistik ile ilgili detaylar ve bir sonra gerçekleşecek olan toplantı ile ilgili bilgiler yer almıştır.  Ev sahibi ülke tarafından gönderilen bültenler, farklı kültürlerden insanların da faydalanması amacıyla ortaklar tarafından kendi ana dillerine çevrilmiştir.

Projenin birinci faaliyet yılı içerisinde yer alan konular aşağıda takdim edilmiştir.

  • Anne Merkezlerini Güvenli Yaşam Alanları Haline Getirmek
  • Kriz Durumlarında Güvenlik ve Değişen Hayat Şartları
  • Anneliğin ilk dönemlerinde birbirimize nasıl destek olabiliriz?
  • Çocuğumu bıraktığım zaman…
  • Ailede güvenlik
  • Destek grubu/topluluğunun bir üyesi olmak

Projenin ikinci yılı (1 Ağustos 2014 – 30 Haziran 2015)   faaliyetleri kapsamında ilk toplantı, 24-27 Ekim 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Regensburg şehrinde gerçekleşmiştir. Toplantıya proje koordinatörü olan  Landesverband Mütter- und Familienzentren in Bayern e.V “Grup içinde Güvenliğin Oluşturulması için Kullanılacak Araç ve Yöntemler” konulu toplantı ile ev sahipliği yapmıştır. Toplantıya Almanya, Slovakya, Polonya, Avusturya ve Türkiye’den toplam 15 kişi katılmış ve her ülke kendi raporunu sunmuştur. UÇM ekibi, tartışma raporlarının yanı sıra, tartışma raporları çıktılarına dayanarak, anne merkezlerinde grup içerisinde ortaya çıkabilecek zor durumlar ve çatışmaları engellemek amacıyla geliştirilebilecek stratejiler ve  Takım Çalışması, Takım Dinamikleri hakkında bilgi vererek toplantıya katkıda bulunmuştur. Derneğimiz ayrıca, anne merkezlerinde kullanılmak üzere takım çalışmasının özelliklerini vurgulayan mini bir poster hazırlamıştır. Bu çalışmanın hazırlanmasındaki amaç anne merkezindeki her anneye ve koordinatöre bir ekip üyesi olarak nasıl davranılması gerektiğini hatırlatmaktır. Hazırlanan poster Anne Merkezi Koordinatörleri tarafından beğenilmiş ve hazırlanma amacı takdir edilmiştir. Bu bağlamda, katılımcı ülke merkezi temsilcileri, posterleri kendi ülkelerindeki kültürel ihtiyaç ve/veya karşılaşılan engeller de göz önünde tutularak kullanmak istediklerini ifade etmişlerdir.

Projenin ikinci yılının ikinci toplantısı Varşova, Polonya’da 20-23 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Toplantının amacı proje ortağı ülkelerdeki sağlık sistemi arasındaki farklılıkları açığa çıkartmaktır. Tartışmalar özellikle hamilelik ve erken annelik döneminde annelerin faydalandıkları sağlık olanakları ve kendi ülkesinin sağlık sistemi hakkındaki farkındalıklarıdır. Sonuç olarak, anne merkezlerine devam eden proje ortağı ülkelerdeki annelerimizin hemen hemen hepsinin hamilelik ve erken annelik döneminde kendi ve bebeklerinin sağlıklarına önem verdikleri ve sunulan bütün sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi oldukları gözlemlenmiştir. Dikkat çeken en önemli nokta, proje ortağı bütün ülkelerdeki ortak sıkıntının devlet hastanlerinde yaşanması olmuştur.
 

 
• Anne Merkezleri- Kadından Kadına Öğrenim
 
Avrupa Birliği desteği ile Grundtvig-Yaşam Boyu Öğrenim Programı kapsamında 8 ülke ile birlikte sürdürülen “Anne Merkezlerinde yürütülen Anneden Anneye Öğrenim” konulu proje 2009 yılında tamamlanmış ve proje raporu hazırlanmıştır. Proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapılmış olup, Gaziantep ilinde “Umut Anne Merkezi” açılmış ve çalışmalarına devam etmektedir. 
 
Projenin amacı:
 
Anneden anneye öğrenim ve eğitim metodolojisini öğrenmek- Kadından Kadına Öğrenim Uluslararası Akademisi-Akran öğrenimi sürecini izlemek, başka ülkelerdeki “Anne Merkezleri”nin kuruluş, işleyiş ve toplumsal fonksiyonlarını yerinde görerek benzer bir merkezin ülkemizde kurulabilirliği konusunda görüş oluşturmaktır. Çalışmaya katılan kadınların, hergün karşılaşabilecekleri sorunları kendileri gibi başka kadınlarla tartışmak, gerekli bilgileri edinme yetenekleri, becerileri ve önceki tecrübeleri doğrultusunda bir strateji geliştirmeleri ve bunu birbirlerine aktarmayı öğrenmeleri temel alınmıştır.
 
En iyi ve başarılı 4 Grundtvig projesinden biri olarak seçilen “Anne Merkezlerinde Yürütülen Anneden Anneye Öğrenim Projesi” İsveç’te yapılan uluslararası Grundtvig toplantısına davet edilmiş ve projenin amaçları, sonuçları hakkında bir sunum gerçekleştirilmiştir.
 
Avrupa Birliği desteği ile Yaşam Boyu Öğrenim Programı kapsamında 8 ülke ile birlikte sürdürülen “Anne Merkezlerinde Anneden Anneye Öğrenim” konulu proje diğer projeler arasında birincilik kazanmış ve Viyana’da yapılan toplantıda Gaziantep Umut Anne Merkezi takdim edilmiştir.
 
2010 yılında Gaziantep’te yapılan “Ana Çocuk Sağlığı Kongresi’nde de “Anne Merkezleri Projesi” diğer belediyeler, medya ve sivil toplum kuruluşlarına tanıtılmıştır.
 
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER) Eğitici Eğitimi, 31 Mart -5 Nisan 2010, Ankara
 
 
KA-DER, Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (UNDEF) desteği ile “Kadın Yurttaşların Güçlendirilmesi” projesini başlatmıştır. Türkiye’de hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir toplum düzeninin kurulmasında sivil toplum kuruluşları büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin demokratikleşme ve Avrupa Birliği’ne katılım süreciyle, STK’ların işlevleri daha görünür olmuş ve talepleri daha çok fark edilmiştir. Bu taleplerin en üst sırasında insan hakları, kadın hakları, azınlık ve etnik grupların haklarının bilinmesi, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi vardır. Kadın sivil toplum kuruluşlarının kadın hakları konusunda mücadeleleri büyük önem taşımaktadır. Kadın kuruluşları, kadınların maruz kaldığı ayrımcılığa yönelik olarak ilgili yasal düzenlemeler için alan çalışmaları, eğitimler yapmış, ortak platformlar kurmuş ve bu sayede önemli yasal kazanımlar elde edilmiştir.
 
Projede, kadın sivil toplum kuruluşları ve kadın gruplarına, bilgilerini başkalarına aktarabilecekleri bir zemin oluşturacak olan, “kadının insan hakları” konulu “eğitici eğitimi” planlanmıştır.
 
“Eğitici Eğitimleri” Türkiye’nin 7 bölgesinden 14 ilde yapılmıştır. Bir ilde yapılacak eğitimlere çevre iller de davet edilmiştir. Sivil toplum kuruluşları ve kadın gruplarından eğitimlere katılacak kadınlardan bir kadın eğitici havuzu oluşturulması hedeflenmiştir. Bu eğitime UÇM katılmış ve katılımcılara toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, roller ve önyargılar üzerine haklar konulu eğitim verilmiştir. 

Dokümanlar