Haber

Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZ DERNEĞİ

VII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği'nin VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı

29 Ocak 2023, Pazar günü, saat 11.00'de yapılacaktır. Toplantı Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane Binası, Uluslararası Çocuk Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. 29 Ocak 2023, Pazar günü yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı 26 Şubat 2023, Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Teşrifiniz rica olunur.

 

Gündem:

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
  2. Genel Kurul Başkanlık Divan seçimi
  3. 2020-2021-2022 Faaliyet Raporlarının sunulması ve görüşülmesi
  4. Denetim Kurulu Raporunun okunması
  5. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibra edilmesi
  6. Yeni Yönetim Kurulu'nun ve Denetleme Kurulu'nun asil ve yedek üyelerinin seçilmesi ve onaylanması
  7. Dilek, temenniler ve kapanış