Haber

DOĞURGANLIK TARTIŞMALARI KADINLARIN ÜREME HAKLARI KORUNARAK ELE ALINMALIDIR!

TÜİK’in 2023 yılı Toplam Doğurganlık Hızı” verisi ve kadınların en temel hakkı olan “doğurganlıklarına karar verme hakkına” yönelik söylemler, kamuoyunun gündemini
oluşturmaktadır. Konuya yönelik olarak Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tarafından bir basın açklaması yayınlanmış ve “Türkiye’de son yıllarda kadınların toplumdaki statüsünün gerilemekte olduğu ve kadın sağlığının korunması ve kadınların güçlenmesinin önünde ciddi engeller bulunduğu” vurgulanmıştır. HASUDER’in yaptığı açıklamada “ülkemizde kadınların haklarını kullanabilmeleri için önlerindeki engellerin kaldırılarak ve fırsat eşitliği sağlanarak daha iyi - eşit statüde olmaları mümkündür. Bu bir tercih değil gerekliliktir, bunu sağlamak da “Devletin Anayasal Görevidir”. Doğurganlıkları hakkında kendi kararlarını verebilmeleri ve doğurganlığın düzenlenmesi hizmetlerine ulaşabilmeleri için önlemler alınmalı ve harekete geçilmelidir. Türkiye’de kadınların Cumhuriyetle kazandıkları haklarından geri adım atılmasına asla izin verilmemeli – engellenmelidir.” İfadeleri yer almaktadır.

Açıklama metninin tamamı için : https://www.hasuder.org/Duyurular/Detay/basin-bildirileri/dogurganlik-tartismalari-kadinlarin-ureme-haklari-korunarak-ele-alinmalidir/1afcac65-adac-1a9e-454f-3a12f9d4e032