Haber

Çocuğa Karşı Cinsel İstismar Artıyor !

Dünyada milyonlarca çocuk, evde, okulda ya da sanal ortamda cinsel şiddet ve istismara maruz kalıyor. Öyle ki Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 raporu, 2-17 yaşları arasında 1 milyara yakın çocuğun 2019’da fiziksel, cinsel veya duygusal şiddet gördüğünü ortaya koyuyor. Türkiye’de de Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı 2021 yılına ait adli istatistiklere göre cinsel dokunulmazlığa karşı 127.297 suç işlenirken bunların 44.880’ini yani yüzde 35’ini çocuklara yönelik cinsel istismar suçu oluşturdu. Çocuğa yönelik artan cinsel istismar vakalarının önüne geçilebileceği konusunda birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Çözüm yolunun başlarında çocuklara yönelik cinsel eğitimlerin gerçekleştirilmesi konusu öne çıkıyor.

Uzmanlar, cinsel eğitimlerin yaşam boyu devam eden bir süreç olmasına karşın çocukların ve gençlerin büyük bir bölümünün kendi kendilerine eğitmeleri şeklinde gerçekleştirdiklerini belirtiyorlar. Buna ek olarak, çocuğun kız ya da erkek olmasının ayrımına varmasının, başka bir ifadeyle cinsel özdeşiminin belirlemesinin 3-4 yaşlarında gerçekleştiğine vurgu yapıyorlar.

Özellikle tuvalet eğitimi sırasında çocukların cinsel bölgelerinin farkına vardığını aktaran uzmanlar, bu eğitimler esnasında ebeveynlerin çocuklara cinsel organlarını doğru kelimeler ile tanıtılması gerektiğinin önemli olduğunu ifade ediyorlar. Çocukların merak ettiklerini ebeveynleriyle rahat bir şekilde konuşabilmelerinin önemli olduğunu vurguluyorlar. Bu bağlamda uzmanlar çocuklar ile iletişimde dikkat edilmesi gereken noktanın çocuğa verilen bilginin yaşına göre ve basit olmasının uygun olduğunu belirtiyorlar.

Ayrıca, çocukların cinsel istismar belirtilerinin yaş gruplarına göre davranış farklılıkları olduğunu ifade eden uzmanlar, bu belirtileri şöyle anlatıyor: “0-9 yaş grubunda; normalden fazla ağlama, bağırma, bakıcılarına sımsıkı sarılma, uyumada zorluk, konuşma yetisini kaybetme, aile ve arkadaşlarından uzaklaşma, içe kapanma, okula gitmeyi reddetme, saldırıya uğramaktan korkma, bebek gibi davranma görülebilir. 10-18 yaş grubunda; kâbus görme, depresyon, öfke patlamaları, kendine zarar verme davranışları, akademik performansta düşüş ve intihar eğilimi görülebilir.”   

Çocukların özellikle cinsel istismarı anlamaları ve kendilerini korumaları için neler yapmaları gerektiğini bilmelerinin çok önemli olduğuna dikkat çekmektedir.

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC), 2011 yılında Avrupa Konseyi ile yakın işbirliği içinde BEŞTE BİR kampanyasının Türkiye’de gerçekleştirilmesi için ön çalışmalara başlamış ve 2012 yılında başlatmış ve halen devam ettirmektedir. Bu kampanyanın amacı çocukların istismardan korunmasını sağlamaktır. UÇM, Kampanya kapsamında “Kiko ve El” dahil binlerce nüsha kampanya bilinçlendirme materyalini tercüme etmiş, basmış ve Türkiye geneline yaygın olarak dağıtmıştır.

Kampanya kapsamında 2013 ve 2014 yılları çocuk hakları gününde TBMM’de bütün siyasi partilerin katılımları ile çocukların korunması ve çocuk hakları temalı iki toplantı gerçekleştirilerek en üst düzeyde savunuculuk faaliyetlerinde bulunduk, ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile yakın işbirliği yapılmış, TBB Genel Meclisinde üyelere kampanya tanıtılmıştır. Bu işbirliği kapsamında TBB talepte bulunan onlarca Belediye’ye kampanya materyallerini ücretsiz olarak sağlamıştır.

UÇM, Türkiye'de “Avrupa Çocuğun Cinsel Sömürüsü ve Cinsel İstismarına Son Verme Günü”nü 2015 yılında ülkemizde başlatarak bilinçlendirme kaynaklarını, kampanya materyallerini ve iletişim araçlarını tercüme ederek ülke genelinde yaygınlaştırmıştır.

UÇM, bu yıl çocukların dijital ortamdaki risklerden korunması amacıyla Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan “Kiko ve Binben” isimli yayını Türkçe versiyonunu basmış ve ilgili hedef çocuk gruplarına ve STK’lara dağıtmaya başlamıştır.