Haber

Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi* (PACE) çocukları çevrimiçi ortamda korumak için yeni yasalar talep ediyor

Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi* (PACE) çocukları çevrimiçi ortamda korumak için yeni yasalar talep ediyor

PACE, çocukların internetten yararlanma fırsatlarını ihlal etmeden, çevrimiçi ortamda zararlı içeriğe maruz kalmalarını azaltarak çocukları koruyacak yasalar çıkarılması çağrısında bulunuyor.

Avrupa Konseyi Meclisi, Joseph O'Reilly (İrlanda, EPP/CD) tarafından hazırlanan bir rapora dayanarak bir kararı ve tavsiyeyi onayladı. O'Reilly politikanın şekillendirilmesinde "çocuğun yüksek yararının" en önemli konu olması gerektiğini ifade etti. Diğer hususların yanı sıra, Avrupa Konseyi üye hükümetlerini aşağıdaki önlemleri almaya davet etti:

  • çocuklara yönelik olmayan ürün veya hizmetler sunan web sitelerinde yaş doğrulamasının zorunlu kılınması;
  • Zararlı "deepfake"lerin yasaklanması ve bunların dijital platformlardan kaldırılmasının sağlanması;
  • çocukları korumak ve ebeveynlerin ve bakımverenlerin katılımını sağlamak için okul temelli programlar uygulamak;
  • kapsamlı cinsellik eğitiminin uygulanması;
  • Cinsel sömürüye veya istismara maruz kalan çocukları tespit etmek ve bulmak için “karma veri tabanları” oluşturmak.

Ayrıca siber zorbalığa, tacize ve çevrimiçi nefret söylemine yönelik politikalar geliştirmek ve çocuklara yönelik ürünlere varsayılan güvenlik özellikleri eklemek için teknoloji endüstrisi paydaşları ile birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan O'Reilly, bunu yapmamış olan devletleri, çocukları cinsel istismara ve siber suçlara karşı korumaya yönelik Avrupa Konseyi Sözleşmelerine katılmaya ve Interpol aracılığıyla çocukların cinsel istismarı vakaları hakkında bilgi alışverişinde bulunmaya çağırdı.

Orjinal konuşmayı dinlemek için: https://youtu.be/mVawB0yNGOw?si=UBeXJ2nYzx55wgvs

*Parliamentary Assembly of The Council of Europe

 

Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi’nin onayladığı Tavsiye Kararı’nın Türkçe Çevirisi:

Çocukların çevrimiçi şiddete karşı korunması

Tavsiye 2274 (2024)

Yazar(lar): Parlamenterler Meclisi

Menşei: 19 Nisan 2024 tarihli Asamble tartışması (14. oturum) (bkz. Belge 15954, Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi raporu, Raportör: Bay Joseph O'Reilly). Meclis tarafından 19 Nisan 2024'te (14. oturum) kabul edilen metin.

1. Parlamenter Meclisi, 2547 (2024) sayılı “Çocukların çevrimiçi şiddete karşı korunması” Kararına atıfta bulunur. Bakanlar Komitesini, çalışmalarında internetin, çevrimiçi ortamda şiddete ve yeni şiddet biçimlerine daha fazla maruz kalan çocuklar için oluşturduğu tehlikeleri, özellikle aşağıdakileri dikkate almaya davet eder:

1.1 Yapay Zeka, İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğüne İlişkin Çerçeve Sözleşmesinde, çocukların insan haklarının yapay zekanın tehlikelerinden korunması da dahil olmak üzere, çocuğun yüksek yararının göz önünde bulundurulması ve bu çerçeveye dahil edilmesi;

1.2 yaşa uygun kapsamlı cinsellik eğitimi fizibilite çalışmasında çevrimiçi şiddetin dikkate alınması;

1.3 Avrupa Komisyonu ve Europol, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı ve Interpol gibi ilgili Avrupa Birliği kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili kuruluşlarla, çocukların insan haklarının korunmasına ve çocuğun çıkarları için en iyi çözümlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi.

2. Meclis, Bakanlar Komitesi'ne, çocukları çevrimiçi şiddetten korumaya yönelik uyarlanabilir ve sürdürülebilir çözümler bulmak amacıyla dijital sektör paydaşlarıyla işbirliğini güçlendirmesi yönünde çağrıda bulunur; bu çözümler arasında aşağıdakiler yer alır:

2.1 İlk adım olarak, içerik ve çocuk kullanıcıların yaşına bağlı olarak yaş doğrulama araçlarının güvenilirliğinin değerlendirilmesi;

2.2 çocuklara ve ebeveynlere internetin tehlikeleri konusunda farkındalık yaratmaya yönelik araçlar sağlamak;

2.3 Çevrimiçi şiddet olaylarının kolayca rapor edilmesini sağlamak için çevrimiçi araçların kullanıma sunulması ve çocuk mağdurlara özellikle psikolojik bakım olmak üzere yardım ve destek sağlanması.

Metnin Orijinali İçin Linke Tıklayınız: https://pace.coe.int/pdf/9e0a7698a7e13a5440870a3ad31c04903f326cf6763292471cd59f5b29281a40/rec.%202274.pdf

 

Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi’nin onayladığı Kararın Türkçe Çevirisi:

Çocukların çevrimiçi şiddete karşı korunması

Karar 2547 (2024)

Yazar(lar): Parlamenterler Meclisi

Menşei: 19 Nisan 2024 tarihli Asamble tartışması (14. oturum) (bkz. Belge 15954, Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi raporu, Raportör: Bay Joseph O'Reilly). Meclis tarafından 19 Nisan 2024'te (14. oturum) kabul edilen metin.

 

1. Parlamenterler Meclisi, özellikle internette artan tehlikeler ve çevrimiçi şiddetin yeni biçimleri göz önüne alındığında, çocukların dijital ortamdaki şiddetten korunmasına yönelik acil ihtiyacı vurgulamaktadır.

2. Çocuklar, bazen erken yaşlardan itibaren giderek artan oranda çevrimiçi şiddetin çeşitli biçimlerine maruz kalmaktadır. Fiziksel ve psikolojik yansımaları genellikle yıkıcıdır. Özellikle Kovid-19 salgını ve karantina döneminde internet ve dijital araçların kullanımının artması, çocukların yaşlarına uygun olmayan içerik ve davranışlara aşırı maruz kalmasına yol açtı. Akıllı telefonlar şüphesiz çevrimiçi kişisel gelişim için yeni bir yol açmıştır, ancak aynı zamanda potansiyel bir şiddet kaynağıdır.

3. Güvenli bir ortam oluşturmak ve zarar riskini en aza indirmek, çocukları çevrimiçi ortamda korumak açısından çok önemlidir. Çocukların korunması ile ifade özgürlüğü ve diğer çatışan hakları uzlaştırmanın zorluğunu göz önünde bulunduran Meclis, herhangi bir tedbir veya politikanın geliştirilmesinde ve uygulanmasında çocuğun yüksek yararının gözetilmesi gerektiğini yineler.

4. Bu nedenle Meclis, üye Devletlere, çocukların internetten yararlanma fırsatlarını ihlal etmeden çevrimiçi ortamda zarara maruz kalmayı azaltmak için bütünleşik ve dengeli bir yaklaşım uygulayarak çocukları dijital ortamda koruyan kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmaya çağrıda bulunur. Özellikle üye devletlerden çocukları korumak için aşağıdaki adımları atmalarını talep etmektedir:

4.1 asgari standart olarak, web sitelerine, özellikle de çocuklara yönelik olmayan ürün ve içerik sağlayan ve çevrimdışı dünyada benzer yükümlülükler doğurabilecek sitelere etkili yaş doğrulama yükümlülükleri getirmeli;

4.2 Çevrimiçi sömürüyü, istismarı, şiddeti ve çocukların pornografiye maruz kalmasını tespit etme konusunda genellikle bilgi ve destekten yoksun olan ebeveynleri ve bakım verenleri dahil edin ve farkındalıklarını artırın ve sivil toplum ve aile kuruluşlarının desteğiyle onları bu sorunla başa çıkma konusunda güçlendirin;

4.3 diğerlerinin yanı sıra şiddet içeren, cinsel veya pornografik içeriğe karşı savunmasızlıkları ve dijital araçların özel fiziksel, fizyolojik, sosyal ve uyarılma ihtiyaçları açısından sınırlı faydaları göz önüne alındığında, küçük çocukları dijital ortama zamanından önce maruz kalmaktan korumak için özel önlemler almalı;

4.4 Çocukların cinsel istismarına ilişkin materyalleri önlemek ve failleri cezalandırmak amacıyla, cinsel istismara veya istismara maruz kalan çocukların tespit edilmesi ve yerinin belirlenmesine yönelik eylemlerin hızlandırılması amacıyla gerekli siber güvenlik önlemleriyle desteklenen hash veritabanları oluşturulmalıdır; bu tür içeriğe erişimi kaldırmak veya kısıtlamak; failleri yakalamak; ve çocuk mağdurlara gerekli psikolojik destek ve rehabilite edici bakımın sağlanması;

4.5 Özellikle akranlar arası etkileşimi ve ebeveyn katılımını teşvik etmek için okul temelli eğitim programları ve açık hava etkinlikleri uygulamak;

4.6 Bu tür programlarda çocuklara ve gençlere girişkenlik, empati, problem çözme, duygu yönetimi ve yardım arama konularında eğitim verilmesi;

4.7 Çevrimiçi tanışma ve ilişkiler konularını derinlemesine kapsayan ve cinsel ilişkilerde şiddet tasvirlerine ve homofobik zorbalığa karşı koymayı ve çocukların aşırı cinselleştirilmesine karşı mücadele konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan kapsamlı bir cinsellik eğitimi uygulamak;

4.8 Pornografik niteliktekiler de dahil olmak üzere, zararlı deepfake'lere ilişkin bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyaları yürütmek; Deepfake'leri yasaklayın ve dijital platformlardan kaldırılmasını sağlayın.

5. Meclis, üye Devletlerin aşağıdaki amaçlar doğrultusunda teknoloji endüstrisindeki paydaşlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmalarını tavsiye etmektedir:

5.1 Politikaların ve düzenleyici çerçevelerin geliştirilmesini iyileştirecek ve bunların teknoloji endüstrisi tarafından tahsis edilmesini ve uygulanmasını kolaylaştıracak biçimde çalışmalar;

5.2 Çocuklara karşı işlenen suçların faillerinin tespit edilmesini ve delillerin toplanmasını kolaylaştırmak için kolluk kuvvetlerine teknik destek ve ekipman konusunda yardım sağlamalarının zorunlu kılınması da dahil olmak üzere, teknoloji endüstrisindeki paydaşların çocuk kullanıcıları koruma konusunda hesap verebilirliğini ve sorumluluğunu artırmak cezai işlemler için gereklidir;

5.3 Kabul edilemez davranışlar, raporlama mekanizmaları ve bu tür davranışlardan etkilenen çocuklara yönelik desteğin önemi hakkında net bilgiler de dahil olmak üzere, dijital ortamda siber zorbalığı, tacizi ve nefret ve şiddete teşviki ele alan politikalar geliştirin ve uygulayın;

5.4 Çocuklara yönelik veya onlar tarafından kullanılan ürün ve hizmetlerin özellikleri ve işlevlerine ilişkin yol gösterici ilkeler olarak çocukların çevrimiçi şiddetten korunma haklarını dikkate alarak güvenlik ve mahremiyeti tasarıma entegre edin.

6. 18 Kasım 2023 tarihli Avrupa Çocukları Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Koruma Günü'nün son baskısına uygun olarak Meclis, etkili bir şekilde çocuk cinsel şiddet mağdurlarından ve hayatta kalanlardan öğrenmenin önemine inanmaktadır. Gerçek yaşam deneyimlerine dayanan politikalar gereklidir. Üye Devletlerin, çevrimiçi şiddeti önlemek, bu şiddete karşı korunmak ve mücadele etmek için önlem ve politikalar hazırlarken gerekli tüm önlemleri alarak çocukluk çağındaki çevrimiçi şiddet mağdurlarını dinlemesini tavsiye eder.

7. Meclis, çocukları çevrimiçi şiddetten korumada uluslararası ve sınır ötesi işbirliğinin önemine dikkat çeker ve dünya çapında mümkün olduğu kadar çok ülkeye halihazırda mevcut olan ilgili anlaşmalara ve etkili mekanizmalara katılma çağrısında bulunur. Bu bağlamda şunları talep etmektedir:

7.1 Gözlemci Devletler ve Parlamentoları, Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesine (CETS No. 201, Lanzarote Sözleşmesi) katılmak üzere Meclis'te gözlemci veya demokrasi ortağı statüsüne sahip olan Devletler;

7.2 Avrupa Konseyi üyesi ve gözlemci Devletleri ve parlamentoları Meclis'te gözlemci veya demokrasi ortağı statüsüne sahip olan ve Siber Suçlar Sözleşmesi'ne (ETS No. 185, Budapeşte Sözleşmesi) katılmak için henüz bunu yapmamış Devletler;

7.3 Henüz Interpol'e ve onun Uluslararası Çocukların Cinsel İstismarı Veri Tabanına katılmamış olan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, çocukların cinsel istismarı vakaları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için hareket etmelidir.

8. Meclis, Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Taraflar Komitesi'ni (Lanzarote Komitesi), Lanzarote Sözleşmesi'nin uygulanmasına ilişkin ikinci izleme turunda (2017-2022) yaptığı çalışmalardan ötürü takdir eder. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT'ler) kolaylaştırdığı, çocukların cinsel istismara ve cinsel istismara karşı korunması ve çocuğun kendi ürettiği cinsel görseller ve/veya videoların ortaya çıkardığı zorlukların ele alınması. Lanzarote Sözleşmesine Taraf Devletleri, çocuklar ve gelişen teknolojiler, özellikle de yapay zeka ve sanal dünya konusundaki çalışmalarını daha derinlemesine sürdürmeye, cinsel veya pornografik içerikli deepfake'lerle bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere çocuklar için yeni riskleri dikkate almaya davet etmektedir.

9. Meclis, çocukların bu tür içeriğe maruz kalmasıyla ilgili özel sorunu dikkate alarak, çevrimiçi olarak sunulan pornografi de dahil olmak üzere “şiddet içeren pornografi” konusunu daha ayrıntılı incelemeye kararlıdır.

Metnin Orijinali İçin Linke Tıklayınız: https://pace.coe.int/pdf/75e0009ff73fe3b985f981acea9949980e838435ae1fcb0f62a8c514fd8f6cbd/doc.%2015954%3A%20compendium%20of%20written%20amendments%20(final%20version).pdf