Haber

Avrupa Aşı Haftası 2022

Aşı Haftası ilk olarak 2005 yılında az sayıda ülke tarafından uygulandı. Aşı Haftasının amacı; her çocuğun ihtiyacı ve hakkı olan aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunması konusunda farkındalığı artırarak aşı kapsamını artırmaktı. İlk gerçekleştirilmesinden bu yana, Aşı Haftası Avrupa Bölgedeki en görünür halk sağlığı kampanyalarından biri haline geldi. Bölgedeki tüm ülkeler ,halk sağlığı enstitülerini, sağlık profesyonellerini, politika yapıcıları ve karar vericileri, ebeveynleri ve bakıcıları dahil ederek etkinliğe katkıda bulunmaya Aşı Haftasına katılmaya davet edilmektedir. Aşılarla ilgili önemli mesajlar, bilgilendirme kampanyaları, röportajlar, teknik toplantılar, uzman panelleri, televizyon programları, bilimsel konferanslar ve diğer birçok etkinlik aracılığıyla Avrupa Bölgesinde yayılacaktır.

En uygun maliyetli sağlık müdahalelerinden biri olan aşılama, evrensel sağlık kapsamının (ESK) temel taşıdır ve her yerde herkes için optimal sağlığa ulaşmak için hayati önem taşır. ESK ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3'e (SDG3) doğru ilerleme - sağlıklı yaşamların sağlanması ve her yaştan herkes için esenliğin desteklenmesi – Avrupa Bölgesindeki ve tüm dünyada önceliklerdir. Aşı haftasının bir parçası olarak uygulanan faaliyetler, bağışıklamanın önemi konusunda farkındalığı artırarak aşılama kapsamını artırmayı ve böylece Avrupa Bölge genelinde ESK ve SDG3'e katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.