Haber

Acı Kaybımız Prof. Dr. Kadriye Yurdakök

Prof. Dr. Murat Yurdakök’ün Eşi, Doç. Dr. Begüm Yurdakök’ün Annesi, Teoman Dikmen’in Anneannesi, Değerli Yönetim Kurulu Üyemiz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakiltesi ,Çocuk Sağlığı Enstitüsü,Sosyal Pediatri Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Kadriye Yurdakök’ü kaybetmekten dolayı derin üzüntü içerisindeyiz.

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı üniversitede 1982  - 1987 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Yurdakök,  1987-1990 yılları arasında uzmanlık sonrası mecburi hizmetini Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünde Çocuk Sağlığı Daire Başkanı olarak yapmıştır. Bu dönemde çocuklara yönelik İshalli Hastlıkların Kontrolu ve Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrolu programlarını başlatarak ülke çapında bebek ölüm hızını düşürmeye yönelik çalışmalara öncülük etmiştir. Zorunlu hizmet sonrası

Uzman, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışmış, 1992 yılında Sosyal Pediatri yan dal uzmanı olarak Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Sosyal Pediatri Anabilim Dalı’nın kuruluşunda görev almıştır. 1992 yılında Doçent, 1999 yılında ise professor olmuştur.

Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluş üyelikleri bulunan Prof. Dr Yurdakök’ün tıp literatürüne geçen yüzlerce eseri bulunmaktadır. Prof.Yurdakök, pek çok tıp öğrencisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrenci yetiştirmiş ülkemizde önlenebilir nedenlerle meydana gelen bebek ve çocuk ölümlerinin düşürülmesinde kilit rol almıştır.

Uluslararası Çocuk Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, erken çocukluk dönemi gelişimi, Anne SütününTeşviki,Bebek Dostu Hastaneler, aşı ve bağışıklama, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı konularında Uluslararası Çocuk Merkezi’ne çok değerli bilimsel katkılar sunmuştur. Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Aşı Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de sürdüren  Prof. Yurdakök başta bağışıklama olmak üzere sosyal pediatri konularıyla ilgili olarak çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluş ve dernekte, danışman, eğitici, yönetim kurulu üyesi olarak da çalışmıştır.

Prof. Yurdakök hasta çocuğun hakları ve sağlık profesyonellerine yönelik çocuk hakları eğitimi konusunda Türkiye’de ilk çalışma ve eğitimleri Uluslararası Çocuk Merkezi ile birlikte kooordine etmiştir.