Haber

28 Mayıs Uluslararası Kadın Sağlığı Hareketi Günü

1987 yılından beri her yıl ilk olarak Kosta Rika’da, 4. Uluslararası Kadın Sağlığı Toplantısı’nda, kadın hakları aktivistlerinin özellikle de kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) önem verilmesi için 28 Mayıs Uluslararası Kadın Sağlığı Hareketi Günü başlamıştır.  Daha sonra ise  28 mayıs  bölgesel olarak Latin Amerika ve Karayipler Kadın Sağlığı Ağı, evrensel olarak ise Kadınların Üreme Sağlığı Global Ağı'nın  çabaları ile  kadın sağlığı için eylem ve savunuculuk hareketi olarak yaygınlaşmıştır. Her yıl için “Nitelikli Sağlık Hizmetlerine Erişim”, “Yoksulluğun Feminizasyonu”, “Güvenli ve Yasal Kürtaja Erişim”, “Evrensel Sağlık Önceliği Olarak Kadına Yönelik Şiddet”, “Gençlerin Cinsel ve Üreme Sağlığı”, “Gebeliği Önleyici Yöntemlere Erişim” gibi bir tema belirlenirken, sonrasında her kuruluşun kendi yerel bağlamları doğrultusunda öncelikli gördüğü başlığı belirleyerek, yaşadıkları toplumu harekete geçirmeleri anlayışı benimsenmiştir.

Kadın sağlığında en önemlisi toplumsal cinsiyet uçurumunu önleyerek sağlığın fiziksel, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla bütünsel bir şekilde ele alınmasıdır. Tam bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı bir günde kadın haklarının gerçekleştirilmesi için yeni Meclis’in eşit temsilden yine çok uzak olacağını görmekteyiz. Kadınlar siyasete girmek istemiyor iddiasını çürüten çok sayıda kadın aday adayı olmasına rağmen, birçok partinin kesinleşmiş listelerinde çok az sayıda kadına yer verildiği; büyük bölümünün de seçilemeyecek yerlere konularak listelerdeki kadın oranının yapay şekilde yükseltildiği görülmektedir. 2018 yılında Meclis’e giren 600 milletvekilinin 103’ünü kadınlar, 497’sini erkekler oluşturmuştu.Böylelikle Türkiye, yüzde 17,1 kadın temsil oranıyla dünyada 188 ülke arasında 129’uncu sırada yer almıştı.  28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası resmi olmayan sonuçlara göre yeni dönemde Meclis'te 121 kadın milletvekili olacak.

 

EŞİT Temsil Lütuf Değil Kadınların Hakkıdır!!!

EŞİT Temsil Olmadan Demokrasi Olamaz!!!

 

Bugünün, kadın sağlığı ve haklarının hatırlatılması yanısıra politika yapıcıların, karar vericilerin, kadınların CSÜS ve  hakları konularındaki sorumluluklarını anımsatarak savunuculuğunu yapmaktayız.

Uluslararası Çocuk Merkezi olarakUluslararası Kadın Sağlığı Hareketi Gününde” öncelikle kırılgan kadın grupları olmak üzere Batı Avrupa ve Orta Asya bölgesi ve Türkiye’de kadının sağlık hakkı önündeki engelleri kaldırmak başta çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler ve çocuk anneler, kadının toplumdaki statüsünü engelleyen uygulamalar, kadının kürtaj hakkı, CSÜS ve haklarını koşulsuz olarak kullanarak saygın yaşamlar sürmeleri için tüm programlarımızda çalışmalarımıza devam edeceğiz.