Haberler
Kiko ve Binben Yayında!
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Teklif Çağrısı
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Avrupa Aşı Haftası 2022
Haber Giriş Tarihi:22 April 2022 Friday

Proje Sorumlusu İş İlanı
Haber Giriş Tarihi:05 April 2022 Tuesday

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Haber Giriş Tarihi:10 March 2022 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
Dünya Aşı Haftası 2014

Bağışıklama için Küresel İlgi

24-30 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenen Dünya Aşı Haftası hayat kurtarmada aşıların önemini vurgulamak ve ailelerin çocuklarına öldürücü hastalıklar için aşı yaptırmalarına teşvik etmek için bir fırsattır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) elinde olan gücüyle küresel bazda ülkelerle aşıların ve bağışıklamanın değeri konusunda farkındalığın artırılması ve hükümetlerin yüksek kalitede bağışıklama programlarını uygulayabilmeleri için gerekli olan yol göstericilik ve teknik destek sağlamaktadır.

Bu küresel işbirliği bağışıklama konusunda gelişmeyi artırmak ve aşağıda verilen belirli konulara odaklanmak için bir fırsattır.

  • bağışıklamanın nasıl hayatları kurtardığı konusunda farkındalığın artırılması
  • salgın hastalıkların önlenmesi için aşılanma kapsamının artırılması
  • yetersiz hizmet alan ve ötekileştirilmiş topluluklara ulaşmak – özellikle kırsal bölgelerde, yoksul yerleşim bölgelerinde, hassas ve çatışma bölgelerinde yaşayanlara mevcut ve yeni aşıları ulaştırmak –
  • çocuklara sağlıklı büyümek, okula gitmek ve hayat beklentilerini geliştirmek için fırsat vermek için bağışıklamanın orta ve uzun vade de faydalarını artırmak.

Bağışıklamanın faydaları

Bağışıklama en başarılı ve uygun maliyetli  halk sağlığı müdahalele araçlarından birisidir ve her yıl 2-3 milyon ölümü önlemektedir. Bebeklerden yaşlılara kadar, bağışıklama ile difteri, hepatit A ve B, kızamık, kabakulak, pnömokok mikrobu, çocuk felci, rotavirüs, ishal, tetanoz ve sarı humma, gibi hastalık, felç veya ölüm sonuçları doğurabilecek hastalıkları kontrol ve ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bağışıklamanın faydaları ergen ve yetişkinler için hayati risk içeren ve yetişkinlerde görülen grip, menenjit ve kanserlere (rahim ağzı kanseri ve karaciğer kanseri) karşı korunma sağlayarak günden güne genişletilmektedir

Ancak, bağışıklamanın bulaşıcı hastalıkları ortadan kaldırdığı veya çok aza indirdiği gerçeği ebeveynler ve sağlık çalışanları arasında artık bağışıklamanın gerekli olmadığı kanısına yol açmaktadır. Bağışıklama kapsamındaki boşluklar nedeniyle difteri, kızamık ve çocuk felci gibi hastalıklar tekrar ortaya çıkmaktadır. Unutulmamalıdır ki hastalık salgını herkesi etkilemektedir.

Yetişkinlerin Aşılanmasının Önemi

“Aşılama çocuklar için olduğu kadar yetişkinler için de önemlidir, fakat bir çok yetişkin hala uygun bir biçimde aşılanmamıştır” ve “Yetişkinlerin aşılanması konusunda hala büyük boşluklar bulunmaktadır”

Yetişkin olarak neden aşılanmanız gerektiğinin bazı gerekçeleri aşağıda verilmiştir;

  • Hala korunmuyor olabilirsiniz. Çocukken aşı yapılmış olabilirsiniz, fakat bazı aşıların belirli zaman aralıklarında tekrar yapılması gerekmektedir. (Örneğin tetanoz aşısı 10 yılda bir tekrarlanmalıdır.)
  • Aşılanmanız çocuklarınızın, bilhassa aşı için çok küçük olan bebeklerin, korunmasına yardımcı olur.
  • Bazı aşılar sadece yetişkinler içindir. Zona hastalığı aşısı bunun için iyi bir örnektir. Zona (herpes zoster veya zoster olarak da bilinmektedir) su çiçeği hastalığı virüsünün tekrar etkinleşmesi ile ortaya çıkmaktadır.
  • Aşılara seyahat öncesinde ihtiyaç duyabilirsiniz. Az gelişmiş ülkelere olan seyahatlarinizde ülkenizde rastlanılmayan hastalıklar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. 

Uluslararası Çocuk Merkezi – UÇM (DSÖ İşbirliği Merkezi), Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi, Bilkent Genetik Topluluğu ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri desteği ile bu hafta boyunca üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin bu konuda farkındalığının artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler (Tetanos ve HPV aşıları) ve posterler hazırlamıştır. Hazırlanan posterler Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezine asılmış, Tetanos ve HPV aşıları broşürleri Bilkent Üniversitesi çalışanlarına ve öğrencilerine dağıtılmıştır.

Ayrıca, Mardin’de, birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline yönelik Bağışıklama konulu bir Konferans düzenlenmiştir. Ulusal Bağışıklama Danışma Kurulu üyesi Yrd. Doç. Sevtap Güney tarafından verilen konferansa toplam 282 sağlık çalışanı katılmıştır. Bağışıklama konulu konferanslarımız farklı şehirlerde yıl boyu devam edecektir.
 

Tetanos aşısı broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

HPV aşısı broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

  

Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012