Haberler
ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZ DERNEĞİ’NİN GENEL KURUL İLANI
Haber Giriş Tarihi:13 January 2020 Monday

Daha Sağlıklı Avrupa için: Daha eşit, daha sürdürülebilir (2019)
Haber Giriş Tarihi:23 December 2019 Monday

Dünya AIDS Günü 2019
Haber Giriş Tarihi:29 November 2019 Friday

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 25 Kasım
Haber Giriş Tarihi:26 November 2019 Tuesday

Dernek Başkanımız Prof. Dr. Tomris Türmen’in Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 74. Kuruluş Yıldönümü Töreni Konuşması
Haber Giriş Tarihi:21 October 2019 Monday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler


Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi: “Kriz durumlarında güvenlik ve değişen hayat şartları” Toplantısı

2000 yılından bu yana, “AB Grundtvig Faaliyeti”, Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkinlerin Eğitimi alanlarında Avrupa işbirliği için destek sunmaktadır. Genel hedef, Avrupa işbirliği ve değişimleri aracılığıyla yetişkin eğitiminin ve öğrenim uygulamalarının kalitesini, duyulan ilgiyi ve Avrupa bakış açısını güçlendirmektir.

Grundtvig programının amacı yetişkin eğitimini kapsayan kurumsal ve bireysel eğitim ve öğretim gereksiniminin altını çizmektedir. Özellikle, yaşlanan nüfusa yardım etmeyi  hedeflerken,  yetişkinlere bilgi ve becerilerini arttırmada farklı yollar sunabilmeyi hedeflemektedir.

Uluslararası Çocuk Merkezi olarak ilk kez 2008 yılında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında dahil olduğumuz Grundtvig Öğrenme Ortaklığı projemiz sonucunda Türkiye’de Anne Merkezlerinin kurulumasına öncülük etmiş ve bu merkezlerin faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütülmüştür.

Projenin temel amacı belirlenmiş öncelikli konular dahilinde ebeveynelere nasıl daha iyi ortamlar sağlanabileceğini, hangi konularda destek sağlanması gerektiğini, eksikliklerin belirlenmesini tartışarak ve yerinde görüp anne merkezlerinin ve ağlarının güçlendirilmesini sağlamaktır. Bunun için, ortaklar belirlenmiş konular üzerinde tartışıp, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayacaklardır. Konular merkezler arasında paylaştırılmış ve iki yıl boyunca hem internet üzerinden hemde farklı ülkelerin evsahipliği yaptığı ziyaretler sırasında yapılacak tartışmalar ile faaliyetler sürdürülecektir.

Grundtvig Proje Ortaklığının ilk toplantısı 28-30 Kasım 2013 tarihlerinde, Varşova, Polonya’da gerçekleştirilmiştir. Almanya, Avusturya, Polonya, Slovakya ve Türkiyenin katılımı ile gerçekleşen bu üç günlük tartışma toplantısında “Anne merkezini güvenli bir yaşam alanı haline getirmek” konusunda bilgi, deneyim ve yaşanan sorunlar üzerinde durulmuştur. 

Ortaklığın ikinci toplantısı 28-30 Ocak 2014 tarihlerinde Uluslararası Çocuk Merkezi, Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının konusu “Kriz durumlarında güvenlik ve değişen hayat şartları” olup; özellikle Aile içi Şiddet konusunda ortaklar bilgilendirilmiş, ülkeler arası hukuk farklılıkları üzerinde durulmuş ve merkezlere gelen annelere aile içi şiddet konusunda nasıl destek olabilecekleri hakkında danışmanlık verilmiştir.

Bu toplantıya beş ülkeden (Türkiye, Almanya, Polonya, Slovakya, Hollanda) 18 kişi katılmıştır.
 
 

Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012