Haberler
Odakta: Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm
Haber Giriş Tarihi:25 November 2020 Wednesday

20 Kasım Çocuk Hakları Günü #MaviGün
Haber Giriş Tarihi:23 November 2020 Monday

Pandemi Döneminde Çocuk Hakları
Haber Giriş Tarihi:18 September 2020 Friday

Türkiye ve Avrupa'da İlk İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Tarafından Açıldı!
Haber Giriş Tarihi:29 August 2020 Saturday

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Haber Giriş Tarihi:06 August 2020 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi: “Kriz durumlarında güvenlik ve değişen hayat şartları” Toplantısı

2000 yılından bu yana, “AB Grundtvig Faaliyeti”, Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkinlerin Eğitimi alanlarında Avrupa işbirliği için destek sunmaktadır. Genel hedef, Avrupa işbirliği ve değişimleri aracılığıyla yetişkin eğitiminin ve öğrenim uygulamalarının kalitesini, duyulan ilgiyi ve Avrupa bakış açısını güçlendirmektir.

Grundtvig programının amacı yetişkin eğitimini kapsayan kurumsal ve bireysel eğitim ve öğretim gereksiniminin altını çizmektedir. Özellikle, yaşlanan nüfusa yardım etmeyi  hedeflerken,  yetişkinlere bilgi ve becerilerini arttırmada farklı yollar sunabilmeyi hedeflemektedir.

Uluslararası Çocuk Merkezi olarak ilk kez 2008 yılında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında dahil olduğumuz Grundtvig Öğrenme Ortaklığı projemiz sonucunda Türkiye’de Anne Merkezlerinin kurulumasına öncülük etmiş ve bu merkezlerin faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütülmüştür.

Projenin temel amacı belirlenmiş öncelikli konular dahilinde ebeveynelere nasıl daha iyi ortamlar sağlanabileceğini, hangi konularda destek sağlanması gerektiğini, eksikliklerin belirlenmesini tartışarak ve yerinde görüp anne merkezlerinin ve ağlarının güçlendirilmesini sağlamaktır. Bunun için, ortaklar belirlenmiş konular üzerinde tartışıp, bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayacaklardır. Konular merkezler arasında paylaştırılmış ve iki yıl boyunca hem internet üzerinden hemde farklı ülkelerin evsahipliği yaptığı ziyaretler sırasında yapılacak tartışmalar ile faaliyetler sürdürülecektir.

Grundtvig Proje Ortaklığının ilk toplantısı 28-30 Kasım 2013 tarihlerinde, Varşova, Polonya’da gerçekleştirilmiştir. Almanya, Avusturya, Polonya, Slovakya ve Türkiyenin katılımı ile gerçekleşen bu üç günlük tartışma toplantısında “Anne merkezini güvenli bir yaşam alanı haline getirmek” konusunda bilgi, deneyim ve yaşanan sorunlar üzerinde durulmuştur. 

Ortaklığın ikinci toplantısı 28-30 Ocak 2014 tarihlerinde Uluslararası Çocuk Merkezi, Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının konusu “Kriz durumlarında güvenlik ve değişen hayat şartları” olup; özellikle Aile içi Şiddet konusunda ortaklar bilgilendirilmiş, ülkeler arası hukuk farklılıkları üzerinde durulmuş ve merkezlere gelen annelere aile içi şiddet konusunda nasıl destek olabilecekleri hakkında danışmanlık verilmiştir.

Bu toplantıya beş ülkeden (Türkiye, Almanya, Polonya, Slovakya, Hollanda) 18 kişi katılmıştır.
 
 

Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012