Haberler
Kiko ve Binben Yayında!
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Teklif Çağrısı
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Avrupa Aşı Haftası 2022
Haber Giriş Tarihi:22 April 2022 Friday

Proje Sorumlusu İş İlanı
Haber Giriş Tarihi:05 April 2022 Tuesday

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Haber Giriş Tarihi:10 March 2022 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
Anne Sütü İkame Ürünleri pazarlamasının bebek besleme kararları ve uygulamaları üzerindeki etkisinin incelenmesi

BASIN DUYURUSU

CENEVRE/NEW YORK, 22 Şubat 2022

Yeni bir WHO/UNICEF raporunda, çalışmaya katılan ebeveynlerin ve hamile kadınların yarısından fazlası (yüzde 51), bebek besleme uygulamalarına ilişkin uluslararası standartları ihlal eden formül süt (mama) şirketlerinin pazarlamasıyla hedef alındıklarını söylüyor.

Formül sütün pazarlanmasının bebek beslenmesi konusundaki kararlarımızı nasıl etkilediği başlıklı rapor, sekiz ülkedeki ebeveynler, hamile kadınlar ve sağlık çalışanları ile yapılan görüşmelere dayanmaktadır. Şu anda 55 milyar ABD Doları değerindeki şaşırtıcı bir değere sahip formül süt endüstrisi tarafından ebeveynlerin bebek besleme kararlarını etkilemek için kullanılan sistematik ve etik olmayan pazarlama stratejilerini ortaya çıkarıyor.

Rapor, endüstri pazarlama tekniklerinin düzensiz ve istilacı çevrimiçi hedefleme; sponsorlu tavsiye ağları ve yardım hatları; promosyonlar ve ücretsiz hediyeler; ve sağlık çalışanları arasında eğitim ve tavsiyeleri etkileyecek uygulamaları içerdiğini ortaya koyuyor. Ebeveynlerin ve sağlık çalışanlarının aldığı bu mesajlar genellikle yanıltıcıdır, bilimsel olarak doğrulanmamıştır ve anneleri bu saldırganlıktan korumak  ve aynı zamanda bebek maması endüstrisini agresif pazarlama uygulamalarından uzaklaştırmak amacıyla 1981'de Dünya Sağlık Asamblesi tarafından kabul edilen önemli bir halk sağlığı anlaşması olan Uluslararası Anne Sütü Muadillerinin Pazarlamasına İlişkin Kod (Mama Kodu) ihlal etmektedir.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu rapor, formül süt pazarlamasının kabul edilemez derecede yaygın, yanıltıcı ve agresif olmaya devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Çocukların sağlığını korumak için sömürücü pazarlamaya ilişkin düzenlemeler acilen kabul edilmeli ve uygulanmalıdır.” dedi.

Bangladeş, Çin, Meksika, Fas, Nijerya, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Vietnam'daki şehirlerde 8.500 ebeveyn ve hamile kadın ve 300 sağlık çalışanı ile yapılan ankete göre; Birleşik Krallık'ta ankete katılan kadınların yüzde 84'ü, Vietnam'da ankete katılan kadınların yüzde 92'si ve Çin'de ankete katılan kadınların yüzde 97'si, formül beslemeyi seçme olasılıklarını artıracak düzeyde formül süt pazarlamasına maruz kalmaktadır.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, “Mamayla beslemeyle ilgili yanlış ve yanıltıcı mesajlar, bebekler ve anneler için en iyisi olduğunu bildiğimiz emzirmenin önündeki önemli bir engeldir” dedi. “Kadınların etik olmayan pazarlama uygulamalarından korunmalarını ve ailelerini büyütmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğe erişmelerini sağlamak için emzirme konusunda sağlam politikalara, mevzuata ve yatırımlara ihtiyacımız var.”

Ankete dahil edilen tüm ülkelerde kadınlar, yalnızca emzirme konusunda güçlü bir istek dile getirdiler (bu oran Fas'taki kadınların yüzde 49'u ile Bangladeş'teki yüzde 98'i arasında değişmektedir). Yine de rapor, yanıltıcı pazarlama mesajlarının sürekli akışının emzirme ve anne sütü ile ilgili mitleri nasıl güçlendirdiğini ve kadınların başarılı bir şekilde emzirme yeteneklerine olan güvenini baltaladığını ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu mitler arasında, doğumdan sonraki ilk günlerde mamanın gerekliliği, anne sütünün bebek beslenmesinde yetersiz kalması, özel bebek maması bileşenlerinin çocuk gelişimini veya bağışıklığını iyileştirdiği, mamanın bebekleri daha uzun süre tok tuttuğu algısı ve anne sütünün kalitesinin zamanla azalması gibi.

Doğumun ilk bir saatinde emzirme başlamak ve ardından altı ay boyunca sadece anne sütüyle besleme ve iki yıl veya daha fazla süreye kadar emzirmeye devam etme, israf ve obezite de dahil olmak üzere çocuklara her türlü yetersiz beslenmeye karşı güçlü bir savunma hattı kurar. Emzirme aynı zamanda bebeklerin ilk aşısı olarak da işlev görür ve onları birçok yaygın çocukluk hastalığına karşı korur. Ayrıca kadınların gelecekteki diyabet, obezite ve bazı kanser türleri riskini de azaltır. Ancak dünya genelinde 6 aylıktan küçük bebeklerin yalnızca yüzde 44'ü sadece anne sütüyle besleniyor. Küresel emzirme oranları son yirmi yılda çok az artarken, formül süt satışları aşağı yukarı aynı zamanda iki katından fazla arttı.

Rapor, endişe verici bir şekilde, bebek besleme endüstrisinin tüm ülkelerdeki çok sayıda sağlık çalışanına promosyon hediyeleri, ücretsiz numuneler, araştırma finansmanı, ücretli toplantılar, etkinlikler ve konferanslar ve hatta satışlardan komisyonlar aracılığıyla ebeveynlerin beslenme seçimlerini doğrudan etkileyecek tavsiyelerini şekillendirmek üzere yaklaştığını belirtiyor. Ankete katılan kadınların üçte birinden fazlası, bir sağlık çalışanının kendilerine belirli bir formül markası önerdiğini söyledi.

Bu zorlukların üstesinden gelmek için DSÖ, UNICEF ve ortakları hükümetleri, sağlık çalışanlarını ve bebek maması endüstrisini sömürücü formül süt pazarlamasını sona erdirmeye ve Mama Kodu gerekliliklerini tam olarak uygulamaya ve bunlara uymaya çağırmaktadır. Bunlar:

Formül süt endüstrisi tarafından yapılan beslenme ve sağlık iddialarını yasaklamak da dahil olmak üzere, formül sütün tanıtımını önlemek için Uluslararası Koda uygun yasaları çıkarmak, izlemek ve uygulamak.

Uluslararası standartlara uygun olarak yeterli ücretli ebeveyn izni dahil olmak üzere emzirmeyi destekleyecek politika ve programlara yatırım yapmak ve yüksek kalitede emzirme desteği sağlamak.

Endüstrinin, Koda ve müteakip Dünya Sağlık Asamblesi kararlarına küresel çapta tam olarak uymayı kamuoyu önünde taahhüt etmesini talep etmek.

Sağlık çalışanlarının, bebek ve küçük çocuklara yönelik gıdaları burs, ödül, bağış, toplantı veya etkinlikler için pazarlayan şirketlerden sponsorluk kabul etmesini yasaklamak.

Araştırma hakkında

Bu 'türünün ilk' sistematik ve bölgeler arası araştırma, DSÖ tarafından Bangladeş, Meksika, Fas, Nijerya, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Vietnam'da ve Çin'de UNICEF tarafından M&C Saatchi bünyesindeki uzman araştırma bölümü yapılmıştır.

Formül süt pazarlamasının hacmini ve dinamiklerini değerlendirmek ve çeşitli reklam, haberci, içerik ve dağıtım biçimlerinin haritasını çıkarmak için her ülkede kapsamlı bir analiz yapıldı. Araştırma etiği onayları her ülkedeki ilgili etik kurul tarafından verilmiştir. Araştırma, ebeveynler, sağlık çalışanları ve odak gruplarıyla yapılan görüşmelerin yanı sıra, Çin'deki pazarlama yöneticileriyle yapılan ve gelişmekte olan kilit bir pazardaki formül süt şirketlerinin gelişen taktikleri hakkında fikir veren bir dizi derinlemesine görüşmeyi içeriyordu.

Formül süt ve tütün, bu örnekte, Uluslararası Anne Sütü Muadillerini Pazarlama Kodu aracılığıyla, pazarlamayı yasaklayan uluslararası tavsiyelerin bulunduğu yegane iki üründür.

Bill & Melinda Gates Vakfı, araştırmayı desteklemek için fon sağlamıştır.

UNICEF BASIN BİLDİRİSİ

Anne Sütü İkame Ürünleri  pazarlamasının bebek besleme kararları ve uygulamaları üzerindeki etkisinin incelenmesi: UNICEF ve WHO tarafından yaptırılan çok ülkeli çalışma, 2022

Bu inceleme formül sütün pazarlanmasının bebek besleme konusundaki kararlarımızı nasıl etkilediği, kadınların ve sağlık profesyonellerinin formül süt pazarlaması deneyimlerini sistematik olarak incelemektedir. Türünün şimdiye kadarki en büyük çalışması olan bu çalışmada, sekiz ülkede 8.500'den fazla hamile kadın ve küçük çocuk annesi (0-18 aylık) ve 300'den fazla sağlık uzmanıyla yapılan anketler yapılmıştır.

DSÖ ve UNICEF tarafından görevlendirilen çalışma, ticari pazarlama ve davranış değişikliği uzmanlığına sahip uzman bir araştırma ekibi tarafından Ağustos 2019 ile Nisan 2021 arasında üstlenildi ve sekiz ülkede (Bangladeş, Çin, Meksika, Fas, Nijerya, Güney Afrika, Büyük Britanya, Kuzey İrlanda ve Vietnam gerçekleştirildi. Rapor, formül süt endüstrisi tarafından kullanılan agresif pazarlama uygulamalarını ortaya koymakta ve ailelerin bebeklerini ve küçük çocuklarını nasıl besleyecekleri konusundaki kararları üzerindeki etkileri vurgulamaktadır.

RAPORUN TAMAMI için: Examining the impact of Breast-milk Substitutes (BMS) marketing on infant feeding decisions and practices: Multi-country study commissioned by UNICEF and WHO, 2022

https://www.unicef.org/documents/impact-bms-marketing


Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012