Haberler
Kiko ve Binben Yayında!
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Teklif Çağrısı
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Avrupa Aşı Haftası 2022
Haber Giriş Tarihi:22 April 2022 Friday

Proje Sorumlusu İş İlanı
Haber Giriş Tarihi:05 April 2022 Tuesday

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Haber Giriş Tarihi:10 March 2022 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
Başvuru Çağrısı: Türkiye’deki ST֒ler için “Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımının İlkeleri” Eğitim Programı

Başvuru Çağrısı: Türkiye’deki ST֒ler için “Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımının İlkeleri” Eğitim Programı (Başvuru için son tarih: 28 Ocak ve 15 Aralık, 2021)  

Avrupa Birliği TACSO 3 Programı (Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Programı-3) Şubat ve Mart 2021 içerisinde Türkiye’deki ST֒leri çalışmalarında çocuk haklarını benimsemeleri konusunda desteklemek üzere “Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımın İlkeleri” eğitimi düzenliyor. Eğitim programı hedef grupları birbirinden farklı olan iki farklı eğitim programından oluşuyor: 1) İnsani yardım örgütleri, mülteci örgütleri, mevsimlik tarım işçileri ile birlikte çalışan örgütler ve Roman örgütleri de dahil olmak üzere çocuk hakları alanında faaliyet gösteren ve/veya çocuklarla birlikte çalışan ST֒lere yönelik olarak hazırlanacak bir eğitim programı ve 2) Çocuk örgütleri[1] ve çocuklar için hazırlanacak bir eğitim programı.

“Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımının İlkeleri” eğitim programı ST֒lerin ve çocuk örgütlerinin çalışmalarında çocuklara yönelik tanımlanmış olan hakları benimsemeleri, korumaları ve uygulamaları konusunda pratik bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak eğitim programı Türkiye’nin farklı illerinde yer alan çocuk örgütlerinin/çocukların birbirleri arasında ve uluslararası paydaşları ile güçlü iş birlikleri geliştirebilmeleri için bilgi ve becerilerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Çocuk hakları ve çocuk katılımının ilkeleri eğitimi aynı zamanda KOVID-19 salgınının çocuklar üzerindeki negatif etkilerini azaltmak ve bu yönde ST֒lerin kapasitelerini güçlendirmek gibi bir hedef de içermektedir. Düzenlenecek olan eğitim programlarından en az 40 STÖ temsilcisinin (çocuk örgütleri ve çocuklar da dahil olmak üzere) beklenmektedir.

Eğitim programı hedefleri:

 • ST֒leri uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan çocuk hakları, imzacı ülkelerin çocuk haklarını koruma konusundaki yükümlülükleri ve Türkiye’deki yasalar hakkında bilgilendirmek
 • ST֒lere çocuk katılımının ilkeleri ve adımları hakkında pratik bilgi kazandırmak
 • Dünyadan ve Türkiye’den ST֒lerin çocuk hakları ve çocuk katılımının ilkelerinin koruması konusunda somut ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak;
 • ST֒lerin kapasitelerini çocuk katılımı ilkelerini benimseyecek/uygulayacak ve kendi örgütsel stratejilerini geliştirecek şekilde güçlendirmek;
 • Katılımcı ST֒leri çocuk hakları konusunda mevcut olan rehberler, araçlar ve çocuk haklarının durumuna ilişkin raporlar hakkında bilgilendirmek.

Eğitim programı uygulamaları çevrim-içi olarak gerçekleştirilecektir.

Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımının İlkeleri Eğitim Programı hedef kitleleri birbirinden farklı iki farklı eğitim programından oluşmaktadır:

 • Birinci Eğitim Programı: İnsani yardım örgütleri, mülteci örgütleri, mevsimlik tarım işçileri ile birlikte çalışan örgütler ve Roman örgütleri de dahil olmak üzere çocuk hakları alanında faaliyet gösteren ve/veya çocuklarla birlikte çalışan ST֒lere yönelik olarak hazırlanacak bir eğitim programı. Eğitim programı birbirini takip eden üç (3) aşamadan oluşmaktadır:
 • İki günlük (her gün için 3’er saatlik eğitimler şeklinde) eğitim programı: ST֒leri çocuk hakları, uluslararası sözleşmeler, Türkiye’de var olan yasal zemin ve çocuk katılımının ilkeleri/adımları konusunda bilgilendirmek;
 • Pratik çalışma ile birlikte eğitmenler tarafından sağlanacak koçluk ve mentörlük: İki günlük eğitimin sonunda katılımcı ST֒lere çocuk katılımını sağlamak üzere kendi örgütsel stratejilerini oluşturmaları için verilecek bir “ev ödevi”;
 • İki günlük (her gün için 3’er saatlik eğitimler şeklinde) devam toplantısı: ST֒ler arasındaki deneyim paylaşımı ve iş birliğini destekleyecek şekilde çocuk hakları, çocuk katılımı ve/veya çocuk koruması konusunda uzmanlaşmış ST֒lerden de konuşmacıların yer alacağı iki günlük devam toplantısı.

Eğitim programını tüm katılımcılar açısından verimli bir şekilde yürütebilmek için maksimum katılımcı sayısı 25 STÖ temsilcisi olarak belirlenmiştir. Eğitim programının her 3 aşaması eğitim programına kabul edilecek 25 STÖ temsilcisi ile gerçekleştirilecektir. Bu nedenle eğitim programına katılmak isteyen ST֒lerin eğitim programının her üç aşamasına da (iki günlük eğitim, pratik çalışma/”ev ödevi” ve iki günlük devam toplantısı) tam katılım sağlamaları beklenmektedir.

Çocuk hakları alanında faaliyet gösteren ve/veya çocuklarla birlikte çalışan ST֒lere yönelik olarak hazırlanacak iki günlük eğitim programı 4-5 Şubat tarihleri ve her gün saat 10.00-13.30 arasında ve iki günlük devam toplantısı 18-19 Şubat tarihleri ve her gün saat 10.00-13.30 arasında düzenlenecektir. Başvuru için son tarih: 28 Ocak, saat 17.00. Başvuru formu

 • İkinci Eğitim Programı: Çocuk örgütleri ve çocuklar için hazırlanacak bir eğitim programı. Birbirini takip eden iki gün (her gün için 3’er saatlik eğitimler şeklinde) hazırlanacak olan eğitim programı katılımcıları daha basitleştirilmiş bir programla çocuk hakları, uluslararası sözleşmeler, Türkiye’de var olan yasal zemin ve çocuk katılımının ilkeleri/adımları konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim programını tüm katılımcılar açısından verimli bir şekilde yürütebilmek için maksimum katılımcı sayısı 15 olarak belirlenmiştir.

Çocuk örgütleri ve çocuklara yönelik olarak hazırlanacak iki günlük eğitim programı 4-5 Mart tarihleri ve her gün saat 14.00-17.30 arasında gerçekleştirilecektir. Başvuru için son tarih:  15 Şubat Pazartesi, saat 17.00. Başvuru formu

Eğitim programlarına başvuruda bulunmak isteyen ST֒lerin yukarıda linklerde sunulmuş olan başvuru formlarını doldurarak sistem üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen ST֒lerin bir temsilci ile eğitim programlarının hedef grubuna göre yalnızca bir eğitime başvuruda bulunmaları uygun kabul edilecektir.

Eğitime katılacak ST֒ler AB TACSO 3 Projesi tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir:

 • Bölgesel dağılım
 • Tematik alan dağılımı
 • Cinsiyet eşitliği
 • Çocuk hakları ve çocuk katılımı konusunda örgütsel strateji geliştirmek isteyen ST֒ler

Eğitim programlarını tamamlayan ST֒ler ile eğitim sonrasında katılım sertifikaları paylaşılacaktır.

Eğitimler alanında deneyimli bağımsız uzmanlar tarafından Türkçe olarak gerçekleştirilecektir.

Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımının İlkeleri üzerine düzenlenecek olan eğitimlerin ardından eğitim içeriklerini kapsayan indirilebilir rehberler hazırlanacak ve rehberler tüm sivil toplum örgütlerinin erişimine açık hale getirilecektir.

[1] “Çocuk örgütleri” (“child-led organisations”) çoğunlukla Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin “çocuk” tanımına dayanarak ’18 yaşın altında üyelere sahip olan herhangi bir örgütlenme’ olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında, UNICEF’in hazırlamış olduğu “İnsan Hakları Örgütlerinin Çalışmalarında Çocuk Katılımı” (Children’s Participation in the Work of National Human Rights Organisations (NHRIs)) Rehberi’nde “çocuk ve genç katılımı” çocuklara ‘kendi faaliyetlerini ve savunuculuk çalışmalarını yürütebilmeleri için sunulan her türlü alan ve imkan’ olarak tanımlanmaktadır (https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2019-02/NHRI_Participation.pdf). Türkiye’de çocukların örgütlenme özgürlüğü her ne kadar Dernekler Kanunu’nun 3. maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte güvence altına alınmış olsa da yapısal birçok engel nedeniyle (velilerinin izni olmadan herhangi bir örgüte/etkinliğe katılamıyor olmaları gibi) çocuklar bu haklarından faydalanamamaktadır (https://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/orgutlenme_rapor_web_(1).pdf). Tüm bu etkenler göz önünde bulundurularak yazılı tanımının ötesinde bu eğitim programı kapsamında “çocuk örgütleri”, ‘çocuklar tarafından başlatılmış ya da çocukların katılımı ile yürütülen (tüzel olmayan kuruluşlar, inisiyatifler ve belediyelerin/bakanlıkların çocuk meclisleri de dahil olmak üzere) tüm ST֒ler’ olarak tanımlanmaktadır.


Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012