Haberler
Kiko ve Binben Yayında!
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Teklif Çağrısı
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Avrupa Aşı Haftası 2022
Haber Giriş Tarihi:22 April 2022 Friday

Proje Sorumlusu İş İlanı
Haber Giriş Tarihi:05 April 2022 Tuesday

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Haber Giriş Tarihi:10 March 2022 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
















Dünya Kadınlar Günü

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 Mart 2020

Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği 2020'de merkezde yer alıyor

Pekin Bildirgesi ve Eylem Platformu'nun (toplumsal cinsiyet eşitliği için ilerici bir yol haritası) kabul edilmesinden bu yana yirmi beş yıl sonra, ilerlemeyi değerlendirmenin ve cesur ve kararlı eylemlerle kalan boşlukları kapatmanın zamanı geldi.

Bu yılki Dünya Kadınlar Günü (8 Mart) teması“Ben Eşitlik Kuşağıyım: Sloganım kadın haklarını gerçekleştirmek ”dir.

Nesil Eşitliği kampanyası, her cinsiyet, yaş, etnik köken, ırk, din ve ülkeden insanları bir araya getirerek, hepimizin hak ettiği cinsiyet eşitliğine sahip dünyayı yaratacak eylemleri harekete geçirmektir.

Birlikte, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti sona erdirmek için harekete geçmek istiyoruz; herkes için ekonomik adalet ve haklar istiyoruz; bedensel özerklik, cinsel ve üreme sağlığı ve hakları; ve iklim adaleti için feminist eylem. Toplumsal cinsiyet eşitliği için teknoloji ve yenilik istiyoruz.

Küçük eylemlerin bu vizyonu gerçeğe dönüştürmesinde büyük etkileri olabilir. Uluslararası Kadınlar Günü'nde #Nesillerinesitligine katılın ve hareketin bir parçası olun.


Dünya Kadınlar Günü

BM KADIN Genel Müdürü Phumzile Mlambo-Ngcuka’nın Dünya Kadınlar Günü için yaptığı açıklama

8Mart 2020

2020 yılı toplumsal cinsiyet eşitliği için büyük bir yıl. Cinsiyet eşitliğinin faydaları sadece kadınlar ve kızlar için değil, kimseyi geride bırakmayan daha adil bir dünya tarafından değiştirilecek herkes içindir. Bunun için  “Nesillerde Eşitlik” dediğimiz bir yıl. Sivil toplumun liderliğiyle, kadın haklarını gerçekleştirmek ve Pekin Eylem Platformunun 25 yıllık  uygulamasına dikkat çekmek için harekete geçiyoruz.

Kadınların gelecekleriyle ilgili kararları etkilemelerini sağlıyoruz. Nesil Eşitliği genç kadınlar ve kızlar merkezde olmak üzere, genç yaşlardan yaşlılığa kadar nesiller boyunca kadınların sorunlarını ele almaktadır.

Kutlamak için bazı olumlu değişiklikler var. Örneğin, 2000 yılından bu yana anne ölümleri oranında yüzde 38'lik bir düşüş yaşanmıştır. 131 ülke cinsiyet eşitliğini desteklemek ve ayrımcılığı ele almak için yasal reformlar yapmıştır. Yirmi beş yıl önce, birçok ülkede kadınlara karşı ayrımcılık yasandı. Bugün, ülkelerin dörtte üçünden fazlasında aile içi şiddete karşı yasalar bulunmaktadır. Ve daha önce hiç olmadığı kadar çok kız çocuğu okula gidiyor, yükseköğretimde küresel olarak erkeklerden daha fazla kadın var.

Ancak ilerleme kaydedilmiş olsa da, hiçbir ülke toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşamamıştır. Elimizden gelenin en iyisini yapamadık. Birçoğu aşılamaz olmasa da, tüm ülkeler için zorluklar devam etmektedir.

Bu arada, kız çocukları gezegenimizin yönetimi, onlara karşı yöneltilen şiddetsiz şiddet ve eğitim gibi sorunlarındaki yavaş değişim ile ilgili hayal kırıklıklarını gizlemiyorlar. Örneğin, okullaşma oranındaki iyileşmeye rağmen, bugün 10 genç kadından 1'i hala okuma yazma bilmiyor. Bu, kızların güçlerine tam olarak sahip olmaları, dünyadaki yerlerini almaları ve teknoloji ve inovasyondaki hayati rollerini oynaması için değişmelidir.

Sabırsızlığımız için bir başka öncelikli hedef, güç masalarında kadınların olmamasıdır. Dünyadaki tüm parlamenterlerin dörtte üçü erkektir. Kanıtlanmış bir çözüm, kadınların temsili için yasal olarak bağlayıcı kotalar getirmektir. Neredeyse 80 ülke bunu başarıyla gerçekleştirdi ve birkaç devletin cinsiyet dengeli kabineleri ve açıkça feminist politikaları var. Bu, yönetici pozisyonlarındaki kadınların oranının, üniversitelerden daha fazla kadın mezun olsa bile, genel olarak yüzde 27 civarında kaldığı, hem kamu hem de özel sektörlerde daha fazla arzu edilen bir eğilimdir.

Aynı şey müzakerecilerin ve imzacıların büyük çoğunluğunun erkek olduğu barış masasındaki kadınlar için de geçerlidir. Kadınların katılımının daha kalıcı barış anlaşmaları getirdiğini biliyoruz, ancak kadınlar marjinalleştirilmeye devam ediyor. Kadın grupları ve insan hakları savunucuları zulme maruz kalsa da daha fazlasını yapmaya hazır. Bunun için umutsuzca artan güvenlik, fon ve kaynaklara ihtiyaç duyuyorlar.

En büyük sabırsızlığım, kıpırdanmayan ekonomik eşitsizlik. Kadınlar ve kız çocukları hane halkına bakmak için erkeklerin ve erkek çocuklarının üç katı zaman ve enerjisini kullanırlar. Bu onlara eğitimde, iş piyasasında ve kazanç gücünde eşit fırsatlara mal oluyor. Buda yoksulluğun tekrarının esas nedenidir. Aileleri yetiştiren genç kadınların, milyonlarca küçük çocuğu etkileyen ve hem anne hem de çocuk için daha sonraki yaşama etki eden aşırı yoksulluk içinde yaşama olasılığı erkeklerden yüzde 25 daha fazladır. Çözüm, çocuk bakımı sorumluluklarında daha fazla eşitliği teşvik eden ve ailelere ve ev işleri gibi kayıt dışı ekonomide çalışanlara devlet desteği sağlayan iyi politikalar içermektedir.

Bu yüzden, radikal olarak sabırsız olmamıza rağmen, vazgeçmiyoruz ve umutluyuz. Cinsiyet eşitliğine karşı engellerle başa çıkmaya hazır olan müttefiklerden ve ortaklardan artan desteğimiz var. Bunun nesiller ve ülkeler arasında değişimin yol açacağını görüyoruz. Son 25 yılda öğrenilen dersler bize eşitlik eylemini hızlandırmak için neyin gerekli olduğunu gösterdi. Nesil Eşitliği bizim cevaplarımızdan biridir ve birlikte, biz bu nesiliz.

 

Photo: Paula Kindsvater CC BY-SA 4.0


Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012