Haberler
Kiko ve Binben Yayında!
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Teklif Çağrısı
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Avrupa Aşı Haftası 2022
Haber Giriş Tarihi:22 April 2022 Friday

Proje Sorumlusu İş İlanı
Haber Giriş Tarihi:05 April 2022 Tuesday

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Haber Giriş Tarihi:10 March 2022 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
Dünya Kız Çocukları Günü 2019 / Kız çocukları için 25 yıllık ilerleme.

2019 yılı Dünya Kız Çocukları Günü UNICEF tarafından belirlenen bu yılki tema doğrultusunda kız çocuklarının inanılmaz şeyler başardıklarını ve bu başarılarının durdurulamıyacağı belirterek kutlanacak!

Bugün kız çocuklarının akımı  ile erken zorla çocuk evlilikler sonlandırılıyor, kız çocuklarının eğitimi destekleniyor, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı mücadele edilerek, iklim değişikliği konusunda eylem talep edierek, özgüven konularını ele almak için kız çocukları mücadelesine devam ediyor. Kız çocukları, toplumlarındaki finansal yatırımları savunmak ve tüm ihtiyaçlarını kapsayıcı bir gelişme için belediyelerle de işbirliği yapıyorlar.

Dünya Kız Çocukları Günü 2019, kız çocuklarının tutkularını ve kaygılarını dile getirecek güç, bilgi ve alan sağlamak için ortakları ve paydaşları bir araya getiriyor. Küresel toplum, kızların seslerinin duyulması için daha fazla fırsat ve karar alma sürecine katılımları için güvenli alanlar yaratmalıdır.

Yaklaşık 25 yıl önce, 200 ülkeden 30.000 kadın ve erkek, kadın ve kız çocuklarının haklarının insan hakları olarak tanınması için Dördüncü Dünya Konferansında Çin'in Pekin kentine geldi. Konferans, kadınların güçlendirilmesi için en kapsamlı politika gündemi olan Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nun kabulüyle sonuçlandı.

Takip eden yıllarda, kadınlar bu gündemi ileri sürerek, cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarından eşit ücrete kadar değişen konularda küresel hareketlere öncülük ettiler. Bugün, bu hareketler genişledi. Ergen kız çocukları tarafından kız çocukları için örgütleniyorlar ve çocuk evliliği, eğitim eşitsizliği, cinsiyete dayalı şiddet, iklim değişikliği gibi konuları ele alıyorlar. Kız çocukları bu sayede durdurulamıyacaklarını kanıtlıyorlar.

Her yıl 11 Ekim'de, Dünya Kız Çocukları Gününde, UNICEF seslerini yükseltmek ve haklarını savunmak için kızlarla birlikte çalışır. Bu yıl, “Kızlarıngücü: Tanımlanmamış ve durdurulamaz” teması altında, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nun kabul edilmesinden bu yana, kızl çocukları ile  ve kız çocukları için elde edilen başarıları kutlayacağız.

Neredeyse 25 yılda, daha çok kız çocuğunun hayalden başarmaya geçtiğini gördük. Günümüzde daha fazla kız çocuğu okula devam ediyor ve okuyor, daha az kız çocuğu evlenirken ya da çocukken anne oluyor ve daha fazlası gelecekteki çalışma dünyasında başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerileri kazanıyor.

Kız çocukları, engelli kız çocukları ve marjinal toplumlarda yaşayanlar da dahil olmak üzere, kalıplaşmış ve dışlanmanın yarattığı sınır ve engelleri yıkıyor. Girişimciler, yenilikçiler ve küresel hareketlerin başlatıcıları olarak kız çocukları, kendileri ve gelecek nesiller için uygun bir dünya yaratıyorlar.

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu, sadece kadınların değil kız çocuklarının da haklarını geliştirmek için şimdiye kadarki en ilerici plandı. Şimdi, yaklaşık 25 yıl sonra, Eylem Platformu cinsiyet eşitliğindeki ilerlemeyi değerlendirmek için güçlü bir temel olmaya devam ediyor. Her kız çocuğu ve kadının, şiddetten uzak yaşamak, okula devam etmek ve tamamlamak, ne zaman ve kiminle evleneceğini seçmek ve eşit iş için eşit ücret kazanmak gibi tüm haklarını gerçekleştirebileceği dünyayı eyleme çağırır.


Eylem Platformu özellikle küresel toplumu şunları yapmaya çağırır:

  • Kızlara karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırın.
  • Kız çocuklara yönelik olumsuz kültürel tutumları ve uygulamaları ortadan kaldırın.
  • Kızların haklarını teşvik etmek ve korumak, ihtiyaçları ve potansiyelleriyle ilgili farkındalığı artırmak.
  • Eğitim, beceri geliştirmede kızlara karşı ayrımcılığı ortadan kaldırın.
  • Sağlık ve beslenmede kızlara karşı ayrımcılığı ortadan kaldırın.
  • Çocuk işçiliğinin ekonomik sömürüsünü ortadan kaldırın ve genç kızları işyerlerinde koruyun.
  • Kızlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmak.
  • Kızların sosyal, ekonomik ve politik hayata dair farkındalıklarını ve katılımlarını teşvik edin.
  • Ailenin kızların durumunu iyileştirmedeki rolünün güçlendirilmesi.

2019 Dünya Kız Çocukları Günü, Pekin Deklarasyonu'ndaki ilerlemeyi göstermek için ortakları ve paydaşları bir araya getirmek ve kız çocuklarının tutku ve kaygılarını dile getirmeye devam edecek güç, bilgi ve alan ile donatmak için yıllarca süren bir çabadır.

Pekin Deklarasyonundan bu yana kaydedilen ilerleme ve başarı dikkat çekici, ancak dünyanın dört bir yanındaki kız çocuklarının  ( özellikle kırsal alanlarda yaşayanlar veya insani ortamlarda yaşayanlar ve engelli olanlar) tam potansiyellerini ortaya çıkarmak için onlarla birlikte durmamız gerekiyor. Erkek çocuk seçimi ve bunun sonucunda kız çocuğunun değersizleştirilmesi 1994 yılında Kahire’de yapılan Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı ifade edilen endişe verici konulardan birisidir. Bugün dünya genelinde 130 milyondan fazla kız çocuğunun erkek bebek tercihi ve toplumsal cinsiyete bağlı ayrımcılık/şiddet sonucunda kaybolduğu-öldürüldüğü düşünülmektedir. Bu uygulama sonucunda 1990 yılından beri, bazı bölgelerde erkek bebeklerin kız bebeklerinden yüzde yirmibeş daha fazla doğduğunu görüyoruz. Bu artış sonucunda kadınların ve kız çocuklarının değerini azalttığı için endişe vericidir. Ortaya çıkan cinsiyet dengesizliği toplumlar üzerinde de zararlı bir etkiye sahiptir. Bu hesaplamalar ile , 2020 yılına gelindiğinde, erkek çocuk tercihi ve cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu olarak dünya çapında 142 milyondan fazla kadının kayıp olacağı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Uluslararası Çocuk Merkezi, bu konuyu küresel düzeyde ele alma çabalarının bir parçası olarak, dünyada iki bölgedeki altı uygulayıcı ülkede Asya-Pasifik (Bangladeş, Nepal ve Vietnam) ve Doğu Avrupa ve Orta Asya (Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan) Küresel Program yürütmektedir. Asya ülkeleri, Kafkasya ve Doğu Avrupa'daki bazı ülkelerde olduğu gibi, yüzyıllar boyunca erkek çocukları tercih ederek ve kızlara karşı en kötü ayrımcılığı gösterdi. Çocukların yaşaması ve sağlığı açısından cinsiyete dayalı eşitsizlik, kadınların eğitimi ve işgücüne katılım gibi diğer toplumsal cinsiyet eşitliği göstergelerinde iyileşmeye rağmen devam etmiştir. Son yıllarda, kız çocuklarına karşı ayrımcılık, yeni doğan kız çocuğunun boğulmasından cinsiyet seçimine bağlı kürtaja kadar değişik boyutlarda ölümle sonuçlanmaktadır. Bazı ülkeler toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin en kötü formu olan bu uygulamayı önlemek için yasalar çıkarsada durum değişmemekte ve bu ülkelerde kız çocuğunun sosyal statüsü ve değeri azalmaya devam etmektedir.

Bu konu 8/9 Ekim 2019 tarihinde istanbulda uluslararası Üst Düzey Forum ile devlet yetkilileri ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile ele alınmıştır. UNFPA / New York ve Uluslararası Çocuk Merkezi, iki günlük bir Forumda erkek çocuk cinsiyet seçimi ve kız çocuğunun değersizleştirilmesinin önlenmesi Küresel Programı ile konu  hakkında bilgi paylaşımı ve etkilenen ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek için bir platform oluşturdu.

Bu çok önemli konunun görünürlüğünü arttırmak için her türlü çabaya ihtiyaç vardır. Başka bir deyişle, erkeklere tanınan aynı imkanların  kadın/kız çocuklarına verildiği göz önüne alındığında, kadınların daha uzun yaşamaları, daha iyi hayatta kalma ve krizleri erkeklerden daha kolay yaşamaları için şansları olacaktır. Kız çocuklarına değer vermenin herkes için refah demek olduğunu bilmenin zamanı geldi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için yalnızca 11 yıl kalmış olan dünya ülkeleri, STK'lar, uzmanlar ve politika yapıcılar, kız çocuğuna karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak için yeni küresel eylemler ve yeni ortaklar ve yeni senaryolar ve politika taahhütlerini araştırmalıdır.

Her çocuk tam potansiyeline ulaşmayı hak eder, ancak kız çocuklarının yaşamlarında olan cinsiyet eşitsizliği buna ulaşmayı engeller. İlerlememizi kutlamak için bir araya geldiğimizde, kız çocuklarının  güvenli çocukluk, çocuk katımı ve eğitim ve becerilere ulaşma haklarına, kısaca istedikleri geleceğe ilişkin haklarını güçlendirmek için birlikte çalışalım.


Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012