Haberler
Kiko ve Binben Yayında!
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Teklif Çağrısı
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Avrupa Aşı Haftası 2022
Haber Giriş Tarihi:22 April 2022 Friday

Proje Sorumlusu İş İlanı
Haber Giriş Tarihi:05 April 2022 Tuesday

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Haber Giriş Tarihi:10 March 2022 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
Dünya Genelinde Sezaryen'e İlişkin Yeni Bulgular

Çalışma sonuçları 2000 yılından beri sezeryanın dünya genelinde yaklaşık 2 kat arttığını göstermekte

11 Ekim  2018

Bir kadının doğuma ilişkin tecrübesi ülkeden ülkeye farklılıklar göstermesine rağmen
bir aile nerede yaşarsa yaşasın, bir bebeğin dünyaya getirilmesi keyifli bir olaydır.

 Sezaryen doğumların oranı yükselişte, bu oran 2000 yılında 16 milyon 
iken (bütün doğumların %12,1’i) 2015 yılında bu rakam 29.7 milyona tırmanıyor (bütün doğumların % 21.1i) (Lancet dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre).

Link 1 

2030’a Doğru Kadın, Çocuk ve Adölesan Sağlığı Girişimi Direktörü ve Manitoba Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ties Boerma’nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: “Küresel anlamda sezaryenin artışta olduğunu biliyorduk ancak 5 bebekten birinin sezaryenle doğması şaşırtıcı.”
Araştırmaya göre sezaryen dünyanın belirli bölgelerinde daha yaygındır. Sezaryen ile doğum 2015 yılında doğumların %44.3’ünde kullanıldığı Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde, doğumların %4.1’inde kullanılan Batı ve Orta Afrika bölgelerine göre 10 kat daha fazladır.
2015 yılında ABD’de doğumların %32’si sezaryen olarak gerçekleşirken bu rakam 2000 yılında %23 idi. Aynı veri setine göre İngiltere’de 2000 yılında %19,7 olan sezaryen doğum oranı 2015 yılında %26.2’ye ulaştı.


Sezaryen, çocuğun vajinal kanaldan doğal yollar ile doğması yerine annenin alt karın 
bölgesinde cerrahi bir açıklıktan çıkarıldığı bir cerrahi bir girişimdir. Cerrahi girişim  planlanabilir, ancak beklenmedik doğum problemleri ortaya çıktığında, annenin ve / veya 
bebeğin hayatının riske girmesiyle annede enfeksiyon ve doğum sonu kanamalar gibi riskler ortaya çıkabilir.
Perşembe günü yapılan ayrı bir çalışmaya göre, Dünya Sağlık Örgütü,  gereksiz sezaryenleri azaltmak için özel olarak tasarlanmış klinik olmayan müdahaleler hakkında yeni bir Rehber yayınladı. En önemli öneriler arasında eğitim görüşmeleri, klinik rehberlerin kullanımı, sezaryen için ikinci görüşün gerekliliği ve ebe ile işbirliği gibi  sağlık kuruluşlarıda müdahaleler yer almaktadır.
DSÖ Üreme Sağlığı ve Araştırma Dairesi Genel Sekreteri Dr. Ana Pilar Betran, örgütün yeni yönergeleri duyurduğunu söyledi “Sezaryene ihtiyaç duyan kadınların bu potansiyel olarak hayat kurtaran girişime erişebilmeleri çok önemlidir, ancak aynı derecede gereksiz ameliyatlardan kaçınılmalıdır, böylece kadınların ve bebeklerin yaşamları ve refahı tehlikeye atılmamalıdır”.

Sezaryen oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu yerler


Boermo, “Gelişmekte olan birçok ülkede ve özellikle yoksul kadınların sezaryene ulaşılamıyor.  Bütün kadınların sezaryene erişebilmelerini sağlamak için çok daha fazla şey yapılması gerekiyor,” dedi.
Öte yandan, "Sezaryendeki büyük artışlar çoğu ülkede, çoğu kez tıbbi olmayan endikasyonlar için% 30'un üzerinde seviyelere ulaşmakta, hem kadınlar hem de çocuklar için riskler söz konusu olduğunda endişe kaynağıdır" dedi. "Bu önemli ülke sağlık bakanlıkları, sağlık çalışanları ve sivil toplum bu istatistikleri eleştirel olarak değerlendiriyor ve aşırı 
kullanımın azaltılmasını sağlamalıdır."
Bir ülkedeki sezaryen kullanımının ortalama sıklığı belirlenmek zor olmakla birlikte, 1985'te WHO, “herhangi bir bölge için sezaryen oranının% 10-15'den daha yüksek olması” nın ortalamanın üzerinde olduğunu işaret etmektedir.

DSÖ, 2015 yılında "toplum seviyesinde,% 10'dan yüksek olan sezaryen oranlarının anne ve yenidoğan ölüm oranlarındaki azalmalar ile ilişkili olmadığını" ve belirli bir oran elde etmek için çabalamak yerine "belirli bir orana ulaşmayı çabalamak yerine,ihtiyacı olan kadınlara sezaryanın sağlaması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiğini" belirten bir bildiri yayınladı. 

Lancet'teki yeni çalışma, DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'ndan, 2000 ve 2015 yılları arasında 169 ülkede canlı doğum eğilimlerini tanımlamak için kullanıldı. Araştırmacılar, 2015'te yalnızca birkaç ülkenin o yıla göre veri vermesi nedeniyle durdu.
Araştırmacılar, en son verilere dayanarak, 2010 yılında en düşük sezaryen oranına sahip ülkenin, 2010 yılında% 0,6 ile Güney Sudan olduğunu ve 2014 yılında% 58,1 ile en yüksek ülke olan Dominik Cumhuriyeti olduğunu tespit etti.
Doğumların yarısından fazlasının sezaryen ile olduğu diğer ülkeler ise 2015 yılında% 55,5 ile Brezilya; Mısır, 2014 yılında% 55,5; Türkiye,2015 yılında% 53,1; ve Venezuela, 2013 yılında% 52.4.
Veriler bölgeye göre incelendiğinde, araştırmacılar 2015 yılında sezaryan doğum oranları:
• Batı ve Orta Afrika'da % 4.1
• Doğu ve Güney Afrika'da% 6.2
• Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da% 29,6
• Güney Asya'da% 18,1
• Doğu Asya ve Pasifik'te% 28,8
• Latin Amerika ve Karayipler'de% 44.3
• Doğu Avrupa ve Orta Asya'da% 27,3
• Kuzey Amerika'da % 32
• Batı Avrupa'da% 26,9
Boermo, "sezaryenin kullanımındaki büyük farklılıklar önemli bir bulgudur" dedi.
2015 yılında, "Brezilya, Mısır, Türkiye ve Meksika'nın da aralarında bulunduğu 15 ülke

% 40'ın üzerinde bir kesimden yararlanırken, Batı ve Orta Afrika için ortalama sadece% 4" dedi.
"Gelişmekte olan ülkelerde, ya da düşük ve orta gelirli ülkelerde,zengin kadınlar, yoksul kadınlara kıyasla sezaryen kullanımından beş kat daha fazladır. Bunun bir nedeni de, yoksul kadınların daha sık evde doğurmaları, ancak bir sağlık kurumuna ulaşsalar bile sezaryanı 2,5 kat daha az olmaktadırlar"dedi.
Çalışmaya göre sezaryen kullanımı% 15 veya daha fazla olan ülkeler, daha yüksek sosyoekonomik gelişme, kadın eğitimi, kentleşme ve hekimlerin yoğunluğu ve düşük doğurganlık oranlarına sahip olma oranına sahip iken, doğumların% 10'undan daha azında, sezaryenin yaygın olduğu ülkelerde bu göstergeler daha düşük seviyeleri işaret ediyor.
Doğumların % 32'sinin sezaryen olduğu ABD'de eyaletler arası farklılıklar vardır. ABD'de, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden alınan ayrı verilere göre Mississippi, ABD'de en yüksek sezaryen doğum oranını% 38,2, ardından Louisiana% 37.5, Florida% 37.4 ve New Jersey'de% 36.2 gelmektedir.
CDC'ye göre Utah% 22.3 ile en düşük,% 23 ile Alaska,% 23.9'da Idaho ve  % 24.8 ile New Meksiko oldu.
Yeni çalışmaya gelince, araştırmacıların tüm ülkeler için daha yeni veriler elde edemedikleri ve verilerin düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerde doğumlar için kendilerine bildirilen anket cevaplarına dayandığı da dahil olmak üzere bazı sınırlamaları vardı. Kendilerinin bildirdiği veriler önyargı riskini taşımaktadır.
UNICEF'in küresel anne, yenidoğan ve ergen sağlığı programının Başkanı Willibald Zeck, yeni çalışma bulgularının yayınlanmasının "mükemmel" olduğunu söyledi.
Yeni çalışmada yer almayan Zeck, “Sezaryen emzirme oranlarını düşürmekteydi, ancak elbette komplikasyon oranlarını, hareketliliği, ölümleride azaltması ile ilişkiliydi” ifade etti.
“Öyleyse, sezaryenle ilgili birkaç olumsuzluk var, ama bunu hayat kurtarıcı bir müdahale olarak görmemiz gerekiyor ve birçok durumda gerekli olan bir şey” dedi.

"Elbette, sezeryan bazı ülkelerde çok fazla ve Afrika ülkelerinde birçok ortamda çok düşük. Hala bu Afrika ülkelerinin çoğunda sezaryen oranlarının yeterli olduğundan emin olmalıyız ”dedi. "Sanırım" azaltmak, azaltmak, azaltmak "demek de bir tehlike var ama yeterli sezaryen imkanın olmadığı bu ortamları unutuyoruz. Her ikisi de çok önemli."

 

Yardım çağrısı


Yeni çalışmanın yanında bir dizi ayrı makale yayınlandı. Bir anne ve bebek üzerinde sezaryenin kısa süreli ve uzun süreli sağlık etkilerinin incelenmesi, örneğin annenin daha sonraki gebeliklerinde ameliyatın daha yüksek bir komplikasyon riski ile nasıl ilişkili olduğu 
ve çocuk için astım riskinin daha yüksek olduğu gibi.
Diğer çalışma, gereksiz sezaryen kullanımını azaltmaya yardımcı olmak için olası müdahaleleri incelemiştir. Bu çalışma, bazı kadınların sezaryen kullanımının artmasına yol açtığını ve bazı kadınların doğum korkusu yüzünden sezaryen talep edebileceğini ve bazı doktorların zor doğum ve dava açma riskini önlemek için sezaryen doğum tercihleri ile bu oranların arttığını bildirmişlerdir.
Makalede anlatılan müdahalelerin bazıları arasında, doktorlarla daha yakın çalışan ebeler sayesinde, kadınların doğum sancısı korkuları ya da vajinal doğumla ilgili endişeleri giderilerek ve doğum öncesi bakımın desteklenmesi bulunmaktadır.
Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu, hükümetlerin, BM ortaklarının, meslek örgütlerinin, kadın gruplarının ve diğer paydaşların gereksiz sezaryeni azaltmaya yardımcı olmak için çağrıda bulunan yeni çalışmanın yanı sıra bir başka Çalışma Raporu yayınladı. Link 2

Bu çalışma Raporunda dünya genelinde sezeryanın alarm derecesinde arttığı ve sağlık çalışanlarının bu trendi kendi başlarına indiremeyecekleri, hükümet kuruluşları yanısıra sağlık sigortalarının, kadın gruplarının gereksiz sezeryan ameliyatlarını durudurmalarını ve kadınların ve ailelerin bireysel sağlık bakımı için en uygun bakımı almalarını sağladığınızdan emin olmalarını önerir. 


 

 

 

Haberin linki: https://edition.cnn.com/2018/10/11/health/c-section-rates-study-parenting-without-borders-intl/index.html


Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012