Haberler
Kiko ve Binben Yayında!
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Teklif Çağrısı
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Avrupa Aşı Haftası 2022
Haber Giriş Tarihi:22 April 2022 Friday

Proje Sorumlusu İş İlanı
Haber Giriş Tarihi:05 April 2022 Tuesday

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Haber Giriş Tarihi:10 March 2022 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
Uluslararası Toplumsal Cinsiyete İlişkin Önyargıya Bağlı Cinsiyet Seçimi Eğitimi, İstanbul, 10-14 Eylül

Uluslararası Çocuk Merkezi, UNFPA Merkez Ofisi, New York tarafından Mart 2018'de ‘Erkek çocuk seçimi ve kız çocuklarının değersizleştirmesini önlemek için Küresel Program” uygulamasını desteklemek için Bölgeler arası Mekanizma  olarak seçilmiştir. Küresel Programın amaçları: i) mevcut bilgi tabanını genişletmek; ii) konuyu ele alan politika ve programları uygulamak ve izlemek için ulusal ve bölgesel kapasiteyi güçlendirmek; ve iii) ulusal kapasiteyi ve güney-güney işbirliğini güçlendirmek için bölgeler arası bir mekanizma kurmakdır.

Uluslararası Toplumsal Cinsiyete İlişkin Önyargıya Bağlı Cinsiyet Seçimi Eğitimi, ICC tarafından 10-14 Eylül 2018'de UNFPA Merkez Ofisi, Doğu Avrupa Orta Asya Bölgesel Ofisi  ve Asya Pasifik Bölgesel Ofisi işbirliğiyle düzenlenmiştir. İstanbul'daki ilk bölgesel eğitimin amacı politika yapıcılar, demograflar ve istatistikçiler için, sosyal, doğum öncesi cinsiyet seçiminde demografik ve politik konular, analiz ve izlemede gerekli araçları ve verileri açıklama alanlarında kapsamlı bir genel bakış sağlamaktır. Doğu Avrupa Orta Asya  ve Asya Pasifik Bölgesi program ülkeleri bu eğitimin  merkezinde iken aynı zamanda , Doğu Avrupa’da ve Asya Pasifik bölgesinde doğumda cinsiyet dengesizliklerinden etkilenen diğer ülkelerden de örnekler alınarak,  ülkelerin deneyimlerini doğum öncesi ayrımcılığın küresel yükselişinin daha geniş bağlamda değerlendirmektir.

İstanbul'da düzenlenen Toplumsal Cinsiyete İlişkin Önyargıya Bağlı Cinsiyet Seçimi  uluslararası eğitimine 12 ülkeden otuz beş katılımcı katıldı. Katılımcılardan büyük ilgi gören eğitimin açılış konuşması, Prof. Tomris Turmen tarafından yapıldı. Fransa'dan gelen iki eğitimci liderliğinde (Prof. Christophe Guilmoto ve Dr. Laura Rahm), UÇM, bu eğitimi Toplumsal Cinsiyete İlişkin Önyargıya Bağlı Cinsiyet Seçiminin yaşandığı çok çeşitli ülkelerin katılımıyla başarıyla gerçekleştirdi. Katılımcıların program sertifikaları UNFPA Genel Merkezi Cinsiyete dayalı şiddet Uzmanı Sayın Upala Devi tarafından verilmiştir.

AB tarafından finanse edilen UNFPA Küresel Programı, Ağustos 2019'da tamamlanacaktır. Toplantı sırasında, Küresel Programda yer alan 6 program ülkesi : Azerbeycan, Ermenistan, Gürcistan, Nepal, Bangladeş ve Viet Nam, misafir ülkeler: Çin, Hindistan, Arnavutluk, Kosova, Makedonya arasında cinsiyet seçimi hakkında tecrübe paylaşımı ve gelecekteki faaliyetlerin planlanması görüşüldü. Toplantı çerçevesinde uluslararası ve bölgesel hedeflere ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak için bu tür bölgesel eğitim - çalıştayların yapılması ve bilgi akışının güncellenmesine karar verilmiştir. 


Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012