Haberler
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Haber Giriş Tarihi:02 July 2021 Friday

CEDAW komitesinin çıkardığı Genel Tavsiye Kararı 35 Hakkında
Haber Giriş Tarihi:02 July 2021 Friday

Çalışma Arkadaşımız Dilek Kumcu’yu kaybettik…
Haber Giriş Tarihi:01 June 2021 Tuesday

Anne Sütü İkame Ürünlerinin Uluslararası Pazarlamasına İlişkin Kod’un 40. yılı
Haber Giriş Tarihi:21 May 2021 Friday

Çocuk Dostu Turizm Diyalog Toplantısı
Haber Giriş Tarihi:30 April 2021 Friday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
3 Aralık 2017, Dünya Engelliler Günü  
 
2017 Teması: “Herkes için sağlam ve sürdürülebilir bir topluma doğru değişim”
 
1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin haklarını ve refahını, yaşamın her alanında siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel teşvik etmek amacıyla 3 Aralık günü belirlendi. Bu günün amacı uluslararası ve ulusal platformlarda, engellilerin karşılaştıkları sorunları yeniden gündeme taşımak ve çözüm önerilerini tartışmak için bir olanak yaratmaktır. 
 
2017 yılı teması “Herkes için sağlam ve sürdürülebilir bir topluma doğru değişim” seçilmiştir. Bu tema, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için 2030 kalkınma gündeminde öngörülen dönüşümsel değişimlerin sağlanması koşullarına odaklanmaktadır. 
 
Engellilik, neredeyse her insanın hayatın herhangi bir noktasında geçici veya kalıcı olarak fonksiyon bozulması ve yaşlandıkça bazı fonksiyonların kaybı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün dünyada 7 milyardan fazla kişi bulunmaktadır, bir milyardan fazla insan ya da dünya nüfusunun yaklaşık % 15'i bir çeşit engellilik yaşamaktadır. Dahası, engellilik oranları, yaşlanan nüfus ve kronik sağlık koşullarındaki artış nedeniyle kısmen artmaktadır. BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 25. Maddesi, engellilerin ayrımcılık yapmaksızın en yüksek sağlık bakım standartlarına ulaşma hakkını ifade eder.
Uluslararası Çocuk Merkezi’nin misyonu aile ve toplum içinde, her yaştaki çocukların, gençlerin, kadınların bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal sağlığının gelişmesine yönelik hak temelli çalışmalar yapmaktır. Türkiye’de engelli insanların en savunmasız gruplar arasında olduklarını unutmamalıyız. En son TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon engelli kişi var. Başka bir deyişle, Türkiye nüfusunun% 6.6'sı engelli kişilerden oluşmaktadır. UÇM'nin öncelikli konusu engelli olma durumuna bakılmaksızın bütün gençler arasında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktır. Engelli insanların sağlık hizmetlerinden daha az erişimi olduğunu ve bu nedenle karşılanmamış sağlık bakım ihtiyaçlarının olduğunu biliyoruz ve engellilerden daha sağlıklı, daha düşük eğitim başarıları, daha az ekonomik fırsat ve daha yüksek yoksulluk oranına sahipler. Bu büyük oranda, onlara sunulan hizmetlerin olmaması ve günlük yaşantılarında karşılaştıkları birçok engel nedeniyledir. Bu engeller, fiziksel çevreyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, yasalar veya politikadan kaynaklanan veya toplumsal tutumlardan veya ayrımcılıktan kaynaklanan çeşitli şekillerde olabilir. Bu nedenle, UÇM, ulusal ve uluslararası STK'lar, profesyoneller ve engelliler ile aileleri ile birlikte çalışarak engellerin üstesinden gelebileceğini vurgular.
 
 
 

Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012