Haberler
Kiko ve Binben Yayında!
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Teklif Çağrısı
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Avrupa Aşı Haftası 2022
Haber Giriş Tarihi:22 April 2022 Friday

Proje Sorumlusu İş İlanı
Haber Giriş Tarihi:05 April 2022 Tuesday

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Haber Giriş Tarihi:10 March 2022 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
Kimseyi geride bırakma: Kadın ve Kızlara Karşı Şiddeti Sonlandır

Kimseyi geride bırakma: Kadın ve Kızlara Karşı Şiddeti Sonlandır

Dünyayı Turuncu Yap

Cinsiyete dayalı şiddete karşı 16 günlük Hareket’i desteklemek amacıyla

Eylem Planı

25 Kasım-10 Aralık 2017

Cinsiyete dayalı şiddete karşı 16 günlük aktivizm kampanyası her sene  25 Kasım Uluslararası kadına yönelik şiddetle mücadele gününde başlayıp 10 Aralık insan hakları gününe kadar süren uluslararası bir kampanyadır. İlk kez Kadınların Evrensel Liderlik Enstitüsü eylemcileri tarafından 1991 senesinde başlatılmıştır ve kadınlar ve kızlara karşı şiddeti önlemek ve engellemek için dünyadaki kişi ve örgütler tarafından kullanılan bir organizasyon stratejisidir.

Bu sivil toplum girişimini desteklemek için her sene Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin UNITE to End Violence Against Women (UNITE) (Kadına Karşı Şiddeti Önlemek için Birleşin) kampanyası evrensel duyarlılık ister ve bu konu ile ilgili problemler ve çözümler hakkında tartışma olanakları yaratmak için herkesin desteğini beklemektedir. Son yıllarda UNITE kampanyası, turuncu rengini tüm evrensel aktivitelerinde birleştirici bir tema olarak kullanmaktadır. Turuncu, UNiTE kampanyasının resmi renklerinden biridir ve evrensel amacı ile alakalı olaraktan daha parlak, kadınlara  ve kızlara karşı şiddetin olmadığı, bir geleceği simgeler.

2016 senesinde “Dünyayı Turuncu Yap: Kadın ve Kızlara Karşı Şiddeti Durdurmak için Fon sağlamak” kampanyasının bir parçası olarak, rekor kıran bir sayı ile tüm dünyada en az 105 ülke Dünyayı Turuncu Yap aktiviteleri düzenlemiştir. Uganda, Sırbistan ve Doğu Timor’da düzenlenen yürüyüşlerden, Pakistan’da motorsikletler üzerinde yapılan halk mitingi, ilk UNITE şarkı yarışmasının başlatılması, ve dünya çapındaki belirli binaların turuncuyla aydınlatılmasına kadar birçok aktivite düzenlenmiştir. Bu binalardan bazıları Hint Geçidi, Senegal’deki Afrika’nın Rönesans Anıtı, 17 İtalyan belediye binaları, Ekvador, Şili ve Kolombiya'nın başkanlık sarayları, Beytüllahim Doğuş Kilisesi’dir ve daha birçok örnek bulunmaktadır. Dünyanın tüm köşelerinden, insanlar “kadın ve kızlara karşı şiddete hayır” demek için bir arada durmuşlar. 112,000 Tweet ve Instagram paylaşımları #orangetheworld hashtagi ile 50,000 farklı kullanıcı tarafından yazılmış, 312 milyon insana Twitter ve Instagram üzerinden ulaşmıştır.

16 Günlük Hareket 2017 için UNITE Kampanyası Teması

2016 senesi “Dünyayı Turuncu Yap: Kadın ve Kızlara Karşı Şiddeti Durdurmak için Fon sağlamak” kampanyası ile kadına karşı şiddeti durdurmak ve önlemek için çalışan toplumlara sürdürülebilir kaynaklar ortaya çıkarmak için odaklanmıştır. Bu senenin uluslararası kampanya teması   "Kimseyi geride bırakma: Kadın ve Kızlara Karşı Şiddeti Sonlandır” teması ile UNITE kampanyasının kadın ve kızlara karşı şiddet olmayan bir dünya yaratma amacını güçlendirirken, aynı zamanda en az hizmeti alan ve marjinal görülen kırılgan gruplara, mülteciler, göçmenler, yerli halk, savaş ve doğal afetlerden etkilenen toplumlara ulaşmaya çalışılır.

Önceki senelerde de olduğu gibi, turuncu rengi tüm aktiviteleri birbirine bağlayan önemli bir tema olacaktır, ve binalar ve simge yapılar turuncu ışıklar ile aydınlatılıp turuncu ile süslenerek kadın ve kızlara karşı şiddet sorununa dikkat çekmeyi amaçlayacaktır. 

Bu Bağlamda

"Kimseyi geride bırakma: Kadın ve Kızlara Karşı Şiddeti Sonlandır” 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin önemli bir ilkesi ve onun bir araya getirici özelliğini kutlarken, aynı zamanda dünyada "en geride kalmış olana ilk ulaşmak" hedefini vurgular. 2015 senesinde Birleşmiş Milletler’in tüm üyeleri 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni benimsemiştir. 17 amacı ile 2030 Programı önümüzdeki 15 sene içerisinde global eylem çağırılarında bulunup, sürdürülebilir kalkınmanın 3 boyutunu ele alır: ekonomik, sosyal ve çevresel. Tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri birbirine bağlıdır ve ayrı ayrı elde edilemeyen hedeflerdir. 

    5. Hedef:   cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesini “kimse geride bırakılmayacağı” fikrinin anahtar bir önceliğidir. Bu vizyonu 2017’de de geliştirmek üzere, UNITE kampanyası tüm “turuncu günleri,” yani her ayın 25’ini kadın ve kızlara karşı şiddeti durdurmak için farkındalık yaratıp harekete geçmeyi, "Kimseyi geride bırakma: Kadın ve Kızlara Karşı Şiddeti Sonlandır” temasının altında, hizmetlerden en az yararlanan insanlara önce ulaşmayı vurgulamakta.

Bu sene aynı zamanda UNITE kampanyasının 9. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in liderliği altında olduğu ilk senedir. Genel Sekreter bu kampanyaya olan güçlü bağlılığını onaylamak için gerekli aktörleri teşvik ederek, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin daha hızlı uygulamaya başlamak ister. Özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5.2, kadın ve kızlara karşı tüm şiddet türlerini sonlandırmayı amaçlar. 

   Kavram

Bu sene UNITE aktivitelerinin 16 Günlük Hareket Kampanyası ile ortak teması, 2030 Programı’nın temel bir vizyonu olan “adil, eşit, hoşgörülü, açık ve sosyal olarak kapsayıcı bir dünyada en savunmasızların ihtiyaçlarının karşılanması“ temasının altını çizmek ve savunma fırsatı yaratmaktır.

Ayrıca, kimseyi geride bırakmamak için, özellikle şiddete maruz kalmış ve kalma tehlikesi olan, ya da geçmişte  tanık olmuş kadın ve kızları, göz ardı edilmiş toplumlara ulaşma amacı ile kaynaklara, poliçelere, taahhütlere ve programlara ihtiyaç duyulur. UNITE kampanyası, farkındalık yaratmak ve kapsamlı, devam ettirilebilir programlar, politikalar ve kaynakların ihtiyacını vurgulayan global bir konuşmayı  2030 Programı çerçevesi içinde başlatmak ister. Bunu, en unutulmuş toplumlardaki kadın ve kızlara karşı şiddetin geniş etkiler ve sonuçları önemini belirterek yapmayı amaçlar. 

Dahil etme teması ile 16 Günlük Hareketlilik boyunca UNITE Kampanyası bunları gerçekleştiricektir

1.  Kapsamlı program ve politikaları savunarak dezavantajlı kadın ve kız gruplarının önündeki bariyerleri dile getirmek, ve kadın ve kızları planlama, politika hazırlama, karar verme, uygulama ve sonuçlar aşamalarına dahil etmek; ve

2.  Tüm düzeydeki kadın ve kızlara karşı şiddeti durdurmak ve önlemek adına sürdürülebilir ve sağlam ekonomik gelirler için çağrıda bulunmak

16 Günlük Hareketlilik süresince savunma amaçları:

1.  Hükümetin dikkatini öncelikli en dezavantajlı kadın ve kız gruplarına yoğunlaştırarak şiddeti durdurmak ve önlemeyi amaçlamak

2.  Kapsamalı politikalr ve programlar üstüne çağırıda bulunarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5.2 bağlamında dışlanma ve kronik yoksunluk sorununu çözmek

3.  Kadın ve kızlara karşı şiddeti önlemek ve durdurmak için yeterli mali taahhütler yapılmasına çağırıda bulunmak

Bu amaçlara ulaşabilmek için UNITE Kampanyası neler yapacaktır?

•     Kadın ve kızlara karşı şiddeti önlemek ve durdurma konusunda önde gelen sivil topluma ulaşıp; onları 16 Günlük Aktivizm’in getirdiği farkındalığı kullanarak, kapsamalı programların yapılması ve sürdürülebilir maddi desteğin gerek olduğunu dile getirmek

•     Ülke genelinde, en geride kalmış kadınların karşılaştıkları bariyerleri dile getiren özel ve kapsamlı programlar ve politikalar hakkında bir konuşma teşvik etmek

•     Milletvekilleri ve hükümet temsilcilerin en geride kalmış insanların kapsamalı politika ve programlara ihtiyaç duyduklarını dile getiren toplumsal bir tartışmayı başlatmaları için davet etmek

•     16 Günlük Aktivizm sırasında gerçekleşmesi planlanan ilgili toplantılar ve konferans organizatörlerine ulaşıp, turuncu etkinliklerin gündeme getirilmesi ve dahil edilmesini teşvik etmek

•     Kadınlara ve kızlara karşı şiddetin önlenmesi için sürekli maddi bir destek ihtiyacı olmasını, ve kapsamlı programlamanın faydalarını anlamak için farkındalığı arttırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla medya ve fikir üreticilerinin katılımını arttırmak

Önemli Aktiviteler:

2017’nin teması olan "Kimseyi geride bırakma: Kadın ve Kızlara Karşı Şiddeti Sonlandır” ile uygun olarak bu 16 gün içerisinde en kırılgan ve az hizmet alan grupların bir kısmında kadınlara ve kızlara yönelik şiddetin kapsamlı sonuçlarına odaklanılacaktır. 

Turuncu Spot Işığı Günleri

22 Kasım 2017

Birleşmiş Milletler Uluslararası Kadın Hakları Şiddetini Ortadan Kaldırma Günü Kutlamaları

25 Kasım 2017

Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Günü

27 Kasım 2017

Yerli Kadınlara ve Kızlara Yönelik Şiddet Üzerine Vurgu

29 Kasım 2017

Kadınların İnsan Hakları Savunucuları Üzerine Vurgu

3 Aralık 2017

Engelli  Kadınlara Yönelik Şiddet Üzerine Vurgu

7 Aralık 2017

Kırsal Topluluklarda Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Vurgu

10 Aralık 2017

Uluslararası İnsan Hakları Günü


Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012