Haberler
Kiko ve Binben Yayında!
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Teklif Çağrısı
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Avrupa Aşı Haftası 2022
Haber Giriş Tarihi:22 April 2022 Friday

Proje Sorumlusu İş İlanı
Haber Giriş Tarihi:05 April 2022 Tuesday

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Haber Giriş Tarihi:10 March 2022 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
20 Kasım 2017 Dünya Çocuk Hakları Günü

20 Kasım 2017 Dünya Çocuk Hakları Gününün Uluslararası Arka Planı

BM Genel Kurulu 20 Kasım 1959'da Çocuk Hakları Bildirgesi kabul etmiş ve 20 Kasım 1989'da Çocuk Hakları Sözleşmesini hazırlayıp üye ülkelerle paylaşmıştır. Çocuk haklarına ilişkin iki önemli belgenin kabulünün 20 Kasım tarihinde olması nedeniyle,  1990'dan bu yana 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet

Türkiye’de çocuklar, alternatif bakım kurumları, kapalı kurumlar, eğitim ortamları, ev eve aile içinde, çalışma ortamında şiddetle karşı karşıya kalmaya devam etmektedirler. Bu konuda önleyici politikaların üretilmesine ihtiyaç vardır. Çocuklara karşı şiddet, her ortamda Kamu, STK ve özel sektör işbirliğinde durdurulmalıdır.

·         Alternatif bakım kurumları konusunda kurumsuzlaştırma yolunda ilerlenmesinin ve çocukların son çare olarak aileden alınmasına başvurulduğunun altını çizmekte fayda vardır. Bu kurumlarda bina ve alt yapı denetimlerine ek olarak, çocukların personel tarafından gördükleri şiddeti ortaya çıkaracak denetimlerin olmaması ya da yetersiz kalması temel sorunlardandır.

·         Çocuk Hakları Sözleşmesinin 37. Maddesine göre, çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılmasının son çaredir ve çocuklar uygun olabilecek en kısa süre özgürlüğünden yoksun tutulmalıdır, fakat Türkiye’de bu maddenin tam olarak uygulanmadığı görülmektedir. Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü’nün 2016 verilerine göre hapis cezası alan çocukların sayısı 2009 yılında 5.728’iken, bu rakam 2016 yılında 12.423 olmuştur.

·         BM farklı tavsiye kararlarında Türkiye’nin her ortamda bedense cezalandırmayı açıkça yasaklaması gerektiğini belirtmiştir. Ancak bu konuda yasal bir düzenlemeye gidilmemiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 232. Maddesi “terbiye hakkından doğan disiplin yetkisi” ibaresini içermektedir.

·         Okullarda zorbalık sıklıkla görülen bir şiddet türüdür. Zorbalık çocukların birbirleriyle kurdukları ilişkinin eşitliğin bozulması sonucu güçlü olan tarafın diğer tarafa acı çektirmesi, baskı uygulaması, korkutmasıdır. Zorbalık bu güç dengesizliğinden kaynaklanan doğası gereği sistematiktir. Türkiye’de okullarda görülen zorbalık neredeyse OECD ortalamasıdır. Türkiye’de görülen zorbalığın oranı % 18.7 iken, OECD ülkelerinde aynı oran %18.6’dır.

·         Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak Raporu’na göre, Türkiye’de çalışma hayatında 2 milyona yakın çocuk bulunmaktadır.  2016 TÜİK verilerine göre ise çocuk işçilerin yüzde 78’i kayıt dışı çalışmaktadır.


Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012