Haberler
Kiko ve Binben Yayında!
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Teklif Çağrısı
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Avrupa Aşı Haftası 2022
Haber Giriş Tarihi:22 April 2022 Friday

Proje Sorumlusu İş İlanı
Haber Giriş Tarihi:05 April 2022 Tuesday

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Haber Giriş Tarihi:10 March 2022 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
Kadın ve kız çocuklarına karşı şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik AB-BM Özel Girişiminin açılışında Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Federica Mogherini tarafından yapılan açılış konuşması

New York, 20 Eylül 2017

Çok teşekkürler.

Her şeyden önce, [Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri] António [Guterres], [Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı] Amina [Muhammed], ve [Avrupa Komisyonu'nun Uluslararası İşbirliği ve Kalkınmadan sorumlu Üyesi] Neven'e [Mimica] ve elbette ki sizlere teşekkür etmek istiyorum. Zira bildiğim kadarıyla, bir yan etkinlikte salonun tamamen dolması çok alışıldık bir durum değil, çok esaslı bir yan etkinlik düzenlemişiz!

Toplantıya katılarak bu konunun herkes için en önemli öncelik olduğunu gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.  Eğer bugün buradaysak, bu değişimin mümkün olduğuna inandığımız içindir, ancak değişim harekete geçmeyi ve kararlılık gerektirir.

Rakamlara bakıp hikâyeleri dinlersek –ki hikâyeler korkunç- hemen umutsuzluğa kapılabiliriz. Bir rakam vermek gerekirse: Dünyada yedi yüz milyon kadın on sekiz yaşından önce evlenmek zorunda kaldı.

Ben göçmen kadınların, kızların ve bazı çocukların yol boyunca maruz kaldıkları suiistimalleri kendilerinden dinledim. Çoğu zaman denizdeki dramatik durumu görüyor ve çöldeki dramatik durumu unutuyoruz. Ancak bu hikayeleri bir kere duyduğunuz zaman bir daha unutmak mümkün değil.

Hiçbir kıta bu durumdan muaf değildir. Avrupa Birliği'miz dâhil olmak üzere, her kültürde, her ülkede halen çeşitli türlerde ayrımcılık ve şiddet yaşanmaktadır. Profesyonel bir işte çalışan her dört kadından üçü, internet yoluyla da dâhil olmak üzere, cinsel tacize maruz kalmıştır.

Ancak bunlara rağmen,  tüm dünyada işler değişmeye başlamıştır. Güney Asya'da son otuz yıl içerisinde on beş yaşın altında evlendirilen kız çocuk yüzdesi yarıya inmiştir. Afrika'nın bazı yerlerinde kadın sünneti yüzde 50 azalmıştır.

Burada ilerlemedir - yeterli değil ama ilerleme. Gerçek ilerleme, kadınların hayatında değişiklik yaratan bir ilerleme. Aslında aynı zamanda erkeklerin de hayatında değişiklik yaratıyor çünkü kadınlar daha iyi durumda olduğunda, hem erkekler hem de çocuklar dahil olmak üzere tüm toplum daha iyi durumda oluyor. Ben bugün bize katılan sadece çok sayıda kadına değil, aynı zamanda bizlerle olan erkeklere de teşekkür etmek isterim. Onlar bunun sadece kadınların değil tüm toplumun mücadelesi olduğunu ortaya koymaktadır.

Biliyoruz ki bu olumlu değişim erkekler sayesinde, kadınlar sayesinde oldu. Yüzlerce kadın sünnetine engel olan toplum liderlerinin hikâyelerini biliyoruz. Görücü usulü evliliğe "hayır" dedikleri için destek olduğumuz kızları biliyoruz.  

Kültürün değişebildiğini sosyal normlarınsa gelişim gösterebileceğini de biliyoruz. Bu, eğitim, mevzuat, ikna etme ve iyi örnekler meselesidir. Hayata "evet", şiddete "hayır" diyebilmiş ve güçlendirilmiş ya da kendi kendini güçlendirmiş kadınların olumlu hikayeleri meselesidir. Bugün bu salonda, bir Cumhurbaşkanından seslerini yükseltebilen pek çok yürekli geç kıza kadar, birçok güzel hikaye örneğini görmek beni memnun ediyor.  

Bu nedenle Avrupa Birliği dünya genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ve değişime açık arayla en büyük yatırımı yapan taraftır. Yakın geçmişten iki örnek vermek isterim: 

Birincisi, Avrupa Birliği "Acil Durumlarda Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetten Korunmak için Eyleme Davet" girişiminin liderliğini üstlenmiştir. Bu küresel çaplı girişim, insani yardım alanındaki tüm aktörlerin krizlerin en erken aşamalarından itibaren toplumsal cinsiyette dayalı şiddetin önlenmesi ve azaltılması için 60'dan fazla Devlet, uluslararası örgüt ve STK'yı bir araya getirmektedir.  

İkincisi, Avrupa Birliği olarak Avrupa Konseyi'nin İstanbul Sözleşmesini imzalama kararından büyük gurur duyuyorum, kişisel olarak gurur duyuyorum. Zira İtayla Parlamentosu'nda bir vekilken -  António konuşmasında eski yıllardan örnek verdiği için ben de aynısını yapacağım – İstanbul Sözleşmesinin İtalyan Parlamentosunda onaylanmasını desteklemiştim. Nitekim İtalya bunu yapan ilk AB ülkelerinden biri oldu. Şimdi sürecin Avrupa Birliği düzeyinde devam etmekte olduğunu görmek büyük bir kişisel tatmin sağlıyor çünkü kanunlar önemlidir, sözleşmeler önemlidir. Düşünce yapısını, sistemi değiştirmenin, sorunu kabul edip yüzleşmenin bir parçasıdır.  

 Ancak bugün başlattığımız Toplumsal Cinsiyet İnisiyatifi, Antonio’nun da çok güzel ifade ettiği gibi, türünün ilk örneğidir. Bunun tek nedeni ise --gerçekten muazzam bir miktar olmakla birlikte-- daha önce eşi benzeri görülmemiş düzeyde bir kaynağın harekete geçirilmesi değil; aynı zamanda bu adımların, Antonio’nun bahsettiği tüm farklı alanlarda, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından birlikte yürütülecek olmasıdır. Bir hususu daha ifade etmeme izin verin: farklı BM ajansları ve bütün ilgili AB birimleri olarak tüm potansiyelimizi devreye sokacağız ve bu potansiyel de gerçekten muazzam bir potansiyel. Evet, doğru: hem BM hem de AB karmaşık yapılar; ne var ki karmaşık olmanın olumlu yönleri de var. Bu da şu anlama geliyor: bir makinayı çalıştırdığımızda bu, gerçekten çok güçlü oluyor. Çalışmalarımızı, dünyanın dört bir köşesindeki 140 AB büyükelçiliğimizle de birlikte yürüteceğiz ki çabalarımızın neticeleri gerçek olabilsin. Gerçek bir değişimi sağlamak için bugün buradaki varlığınızın devamına, yarın ortaklığımız için ihtiyaç duyacağız. 

Uluslararası işbirliği konusundaki kararlılığımız ve BM sistemine olan inancımızdan bahsederken, şunu demek istiyorum: Libya krizinden Suriye’ye her konuda, her yerde her gün birlikte çalışıyoruz. Bu konu da dahil… Şuna inanıyorum ki AB ve BM, mükemmel bir çift. Birlikte çok iyi şeyler yapabiliriz ve bence, liderlik göstermemiz ve değişim yaratabilmemiz için dünyanın bize ihtiyacı var.

Hükümetlerin ötesinde, sivil toplumla ve yerel topluluklarla birlikte çalışacağız. Bu, alışıldık kalkınma yardımlarından biri olmayacak; çünkü tutumlarda, kültürde ve yaşamda değişiklik ancak ve ancak her toplumun ve topluluğun yüreğinden çıkıp yeşerebilir.

Bu itibarla sergiledikleri liderlik dolayısıyla António ve Amina’ya; tüm ekiplerle birlikte bu girişimi ayağa kaldırmak için gösterdiği kişisel güçlü kararlılık dolayısıyla da Neven’e teşekkür ederim.

Kadına karşı şiddetin kökenleri sıklıkla, çok eskilere giden önyargı ve davranışlarda yatmaktadır. Değişim mümkün; değişimin, herkesin üzerine düşen rolü oynadığı, gerçek bir kültürel ve sosyal hareketle desteklenmeye ihtiyacı var.

Kadınların diğer kadınlara “sesini duyurmak çok normal” demesi ve istismarın asla ve asla kadınların kendi suçu olmadığını söylemesi gerekiyor. Erkeklerin omuzlarına büyük bir sorumluluk düşüyor. Erkekler de diğer erkeklere neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu gösterme cesaretini, liderliğini ve gücünü sergilemeli. İşte bu cesarettir, bu güçtür. Anne-babalar olarak bizler de kızlarımıza, hayatta ne olmak istiyorlarsa bunu başarabileceklerini; oğullarımıza ise görev ve sorumluluklarının --en temel gerçek olan--  koruma ve [bu ilkeleri] uygulama olduğunu  söylemeliyiz.

Evet bugün bu salonda bir araya gelen güçlü rol modeller sayesinde değişim mümkün. Bu hepimizin elinde ve bizlere bağlı... İnanıyorum ki bugünkü inisiyatifle değişimi birçok insanın yaşamına getirebiliriz.

Çok teşekkür ederim.

Video için: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I143794


Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012