Haberler
Kiko ve Binben Yayında!
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Teklif Çağrısı
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Avrupa Aşı Haftası 2022
Haber Giriş Tarihi:22 April 2022 Friday

Proje Sorumlusu İş İlanı
Haber Giriş Tarihi:05 April 2022 Tuesday

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Haber Giriş Tarihi:10 March 2022 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
Önlenebilir Anne, Yenidoğan ve Çocuk Ölümlerini Sonlandırmak için Ortak Açıklama
Yeni Delhi, Hindistan, 16 Aralık 2015
 
Bizler, Güney ve Doğu Asya’daki H4+ kuruluşları yani BM Kadın (UN Women), UNICEF, BM Nüfus Fonu (UNFPA), BM AIDS (UNAIDS), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Bankası temsilcileri olarak  2030  yılına kadar önlenebilir anne, yenidoğan ve çocuk ölümlerini sonlandırmada bölgedeki hükümetlere vermekte olduğumuz desteği sürdürmeyi  ortak taahhüttümüz olarak  beyan ederiz.  Ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)’nde uyarlanan küresel hedefler ile ikinci Kadın, Çocuk ve Ergen Sağlığı Küresel Strateji’sinde önerilen hedeflere ulaşmada bölgemize yardımcı olmayı taahhüt ederiz.
 
Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Güney ve Doğu Asya Bölgelerinde anne ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında çok önemli ilerlemeler kaydedildiğini biliyoruz.  Bununla birlikte, yenidoğan ölümleri ve ölüdoğum hala bazı ülkelerde yüksektir ve bazı ülkeler daha az bildirimde bulunmaktadır. Buna ek olarak, ülke içinde ve ülkelerarası belirgin eşitsizlik ve bakımın kalitesi halen bir endişe kaynağıdır.  Biz, kadın, yenidoğan ve çocuk ölüm ve hastalıklarının pekçoğunun önlenmesinin yüksek maliyet ve teknik gerektirmeyen bilinen, kanıta dayalı çözümleri olduğunun farkındayız.  Aynı şekilde, biz kadınların güçlendirilmesinin öneminin ve cinsiyet eşitliği,ergen sağlığı teşviki ile tüm ülkelerin sürdürülebilir bir gelecek sağlanacağının farkındayız. Bölgesel BM kuruluşlarının liderliğinin üye devletlerine tavsiyesi ile doğum ve doğduktan sonraki ilk birkaç günde verilen bakımın yüksek kalitesi ki bukadın, doğmamış bebek ve yenidoğan için bu dönemin tehlikeli etkilerinden koruyucu temel önlemlerinin evrensel kapsamda öncelenmesini öngörür. Kanıtlar bu stratejinin yenidoğan ölümü ve aynı zamanda ölüdoğum ve anne ölümlerinde azalmayı hızlandıracağını göstermektedir.
 
Biz hükümetlerin liderliğinin ve kapasitesinin güçlenmesine yardımcı olmak için zamana bağlı eylemler almasına söz vermek için hükümetlerle birlikte çalışırız:
  • Anne ve yenidoğan sağlık bakımı için yeterli, sürdürülebilir ve hakkaniyet odaklı finansman, yeterli ve nitelikli insane kaynakları ve temel mal ve ekipmanın hazır olması

  • Yüksek kalitede hizmet sunumu, hizmete ulaşamayanlara ulaşmak için toplum katılımı ve insane acil durumlar kırılgan gruplara hizmet ulaşımına hazırlık için güçlü sağlık sistemini sürdürebilecek yönetim kapasitesinin geliştirilmesi

  • Ulusal hesap verilebilirliğin sağlanması için sonuçlar ve kaynakların uyumlu izleme, raporlama ve uygun sağlık verileri, indikatörler ve bilginin kullanımı ve kadın ve çocukların haklarının korunması

  • Sivil toplum ve özel sector dahil donörler ve ortaklarla işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek

  • Aile planlaması hizmetlerin kapsamının geliştirilmesi, ergen gebeliğin önlenmesi, anneden çocuğa HIV  ve sifilis taşınmasının önlenmesi, doğum defektlerinin önlenmesi ve erken çocukluk gelişimi için yatırımların arttırılması ve ergen sağlığı yaşam, sağlık ve genel refahı için daha iyi şansı sağlamak.

  • Sağlığın belirleyicilerinin genişletilmesi fakat sosyoekonomik  durum ile sınırlandırılmadan; eğitim, özellikle kız çocuklarının beslenme, su, sanitasyon ve hijyen, çok sektörlü bir yaklaşımla kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesinin sağlanması.

Ortak açıklamanın orjinali için lütfen tıklayınız.

Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012