Haberler
Pandemi Döneminde Çocuk Hakları
Haber Giriş Tarihi:18 September 2020 Friday

Türkiye ve Avrupa'da İlk İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Tarafından Açıldı!
Haber Giriş Tarihi:29 August 2020 Saturday

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
Haber Giriş Tarihi:06 August 2020 Thursday

COVID 19 Bilgilendirme Videosu
Haber Giriş Tarihi:06 August 2020 Thursday

Avrupa Aşı Haftası 20-26 Nisan 2020
Haber Giriş Tarihi:23 April 2020 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler

Çocuğa Bedensel Cezalandırmayı Sonlandırmak için Birlikte Hareket Ediyoruz

YÖRET Vakfı ve Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nin de üyesi olduğu Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, Uluslararası Çocuk Merkezi’nin desteğiyle Türkiye’de çocukların fiziksel/bedensel olarak cezalandırılmasını önlemek amacıyla bir kampanya başlatıyor.

Bu kampanyayı desteklemek amacıyla düzenlenen bu panel, Çocuğa Bedensel Cezalandırmayı Sonlandırmak İçin Küresel İnisiyatif’in katılımıyla gerçekleştirdi. Panel, çocuklara fiziksel cezanın yasaklanması konusunda yasal görüş ve politik çerçeve dahil birçok savunuculuk aracı sağlamayı amaçlıyor.

Bunun yanında kampanyayı desteklemek için Ağın üyelerinden YÖRET Vakfı, Uluslararası Çocuk Merkezi işbirliği ile, TCK’da yer alan yetişkinlere disiplin hakkını çocuk hakları bakımından tartışmak üzere bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Yuvarlak masa toplantısında şu sorular irdelendi: Fiziksel ceza neden yasaklanmalı? Dünyadaki durum ne? Fiziksel cezayı ilk yasaklayan ülke İsveç’te bu yasak neleri değiştirdi?

Yuvarlak masa toplantısı, Çocuğa Bedensel Cezalandırmayı Sonlandırmak için Küresel İnisiyatif Koordinatörü ve Çocuk Ombudsmanları Avrupa Ağı onursal danışmanı Peter Newell ile Stockholm Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çocuk Hakları Merkezi’nden Doç. Dr. Pernilla Leviner katılımıyla gerçekleşti. Avrupa Konseyi daimi Temsilcisi, eski AİHM yargıcı ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Rıza Türmen de hukuki görüş ve önerilerini paylaşmak için bizlerle oldu.

Fiziksel cezanın yasaklanması için bir yol haritası hazırlamayı amaçladığımız bu toplantı çıktıları Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’nın fiziksel cezanın yasaklanması için başlatacağı kampanyaya destek sağlamak amacıyla gerçekleşti.

İki toplantı da ilk defa geçen sene gerçekleşen GENÇ SESLER projesi kapsamında İstanbul İsveç Başkonsolosluğu, İsveç Enstitüsü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ve Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET) ile yapılan işbirliği ile desteklendi.

Genç Sesler ile ilgili daha fazla bilgi için: GENÇ SESLER

7 Aralık 2015 Yuvarlak Masa Toplantısı ve 8 Aralık 2015 Panel Bilgi Notları ve Sunumları

Peter Newell, Çocuklara Yönelik Her Tür Bedensel Cezaya Son Verilmesi Küresel Girişimi Koordinatörü, Yuvarlak Masa Konuşması (7 Aralık 2015)

Peter Newell, Çocuklara Yönelik Her Tür Bedensel Cezaya Son Verilmesi Küresel Girişimi Koordinatörü, Çocuğa Bedensel Cezalandırmanın Sonlandırılması için Birlikte Hareket Ediyoruz Paneli Konuşması (8 Aralık 2015)

Doç. Dr. Pernilla Leviner, Stockholm Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Stockholm Çocuk Hakları Merkezi, Çocuğa Bedensel Cezalandırmanın Sonlandırılması için Birlikte Hareket Ediyoruz Paneli Konuşması (8 Aralık 2015)

Çocuk Danışma Grubundan gelen öneriler

Yasa değişikliği önerileri

Türkiye’de çocuklara yönelik bedensel cezalar raporu

Çocuklara Fiziksel Cezanın Sonlandırılması ile ilgili Temel Okuma Materyalleri

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Genel Yorum 8: Çocukların fiziksel cezalardan veya cezalandırmanın zalimce veya aşağılayıcı diğer biçimlerinden korunma hakkı

Çocuklara yönelik fiziksel ceza uygulamasının ortadan kaldırılması: Sorular ve Yanıtlar

 

Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012