Haberler
Kiko ve Binben Yayında!
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Teklif Çağrısı
Haber Giriş Tarihi:11 May 2022 Wednesday

Avrupa Aşı Haftası 2022
Haber Giriş Tarihi:22 April 2022 Friday

Proje Sorumlusu İş İlanı
Haber Giriş Tarihi:05 April 2022 Tuesday

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Haber Giriş Tarihi:10 March 2022 Thursday


Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Eylem ve Örnek Uygulamalar Derlemesi (2011-2013)

Çocuklara karşı cinsel şiddeti sonlandırmak amacıyla; Avrupa Konseyi, Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüye karşı Korunmasına İlişkin Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi) ile bağlantılı olarak 2010 yılında “BEŞTE BİR” kampanyasını başlatmıştır. Türkiye’de bu kampanya Haziran 2013 tarihinden bu yana  Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM) tarafından “Çocukları Cinsel Sömürü ve İstismardan Koruma” projesi kapsamında yürütülmektedir.

Kampanyanın açılışı Dünya Çocuk Hakları günü, 20 Kasım 2013, çerçevesinde, Uluslararası Çocuk Merkezi, UNICEF ve Yasama Derneği ortaklığında, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu – Çocuk Hakları İzleme Komitesi Himayelerinde,  TBMM Küçük Grup Toplantı Salonunda, “Çocuk Haklarının Korunmasında Uluslararası Hukuk: Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması (Lanzarote) Sözleşmesi” konulu bir panel ile gerçekleştirilmiştir.

Milletvekillerinden, STK temsilcilerinden, akademisyenlerden oluşan 100’ü aşkın davetlinin katıldığı bu açılışa Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve çocuklara yönelik cinsel şiddeti durdurmak için Avrupa Konseyi BEŞTE BİR Kampanyasına katılan parlamenterler ağının “Eylem ve örnek uygulamalar derlemesi (2011-2013)” el kitabında yer verilmiştir (sayfa 42).

 
Eylem ve örnek uygulamalar derlemesi (2011-2013) el kitabına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz (İngilizce): http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/Source/Assembly/Compendium_en.pdf
 
Beşte Bir Kampanyası hakkında daha fazla bilgi için: http://www.5te1.cocukhaklariizleme.org/
 
 
 
 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde, Avrupa Konseyi Beşte Bir Kampanyasının (Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara karşı Korunması) TBMM’deki sorumlu iletişim milletvekili (contact parliamentarian) Mehmet Kasım Gülpınar (Şanlıurfa Milletvekili) hakkında daha fazla bilgi için:
 
 
 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar'ın açılış konuşması, 20 Kasım 2013

Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012