Ortaklarımızın Linkleri
Arşiv
İnsan Kaynakları
Micro Siteler

Aile ve toplum içinde, her yaştaki çocukların, gençlerin, kadınların bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal sağlığının gelişmesine yönelik hak temelli çalışmalar yapmaktır.

 Tüm bireylerin demokratik, üretken, mutlu ve sağlıklı bir toplumda yaşamaları için çalışmalarda bulunmaktır.

• İnsan haklarına saygı  • Toplum yararı  • Geleceğe inanmak
• Katılımcılık   • Dayanışma ve paylaşma   • İşbirliği  • Şeffaflık

Yenidoğan ve Erken Çocukluk Gelişimi
Çocuk Sağlığı
Adolesan ve Üreme Sağlığı Hakları
Kadın Sağlığı ve Hakları
Çocukların Demokratik Karar Alma Süreçlerine Katılımı
Ağ Oluşturma ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi
Çocuk Hakları Uygulamalarının İzlenip Raporlanması
Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılması

Uluslararası Çocuk Merkezi, Bilkent Üniversitesi, Merkez Kampüs, Kütüphane Binası, 06800 Bilkent / Ankara
T. +90 312 290 23 66 - F. +90 312 266 46 78 - e-posta: icc@icc.org.tr
© ICC 2012